សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វេបសាយ Vina24h ​ ​​​ផ្ដល់ជូនមហាសំណាងជាមួយ ឆ្នោតថៃ ឆ្នោតវៀតណាម​ងាយស្រួលលេង ងាយស្រួលចាក់​​ ផ្ដល់សេវាកម្មល្អ នឹងមានសុវត្តភាពខ្ពស់។
vina24h
ចូលមកលេងវេបសាយជាមួយយើងបានហើយថ្ងៃនេះ
Vina24h ចូលមកលេងវេបសាយជាមួយយើងបានហើយថ្ងៃនេះ
nlm168
thinhnam
vina24h.info

វេបសាយចាក់ឆ្នោតVina21hដែលបានបើកជាផ្លួវការ
គណនី Pro អាចចូលប្រើ PRO និង PRO2
មើលស្ថិតិ PRO | មើលស្ថិតិ PRO2

vina24h
vina24h
តម្រូវការសម្រាប់ការចូលប្រើ VINA24H.info

 លទ្ធផល និងស្ថិតិទាំងអស់របស់ Vina24h គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ!
Vina24h មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ស្ថិតិ​របស់​អ្នក (ឬ​លទ្ធផល)!
© 2018 Vina24h | ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយ Digital Ocean និង InterServer

Vina24h ហេតុអ្វីបានជាមានអតិថិជនមមកលេងនូវទីនេះច្រើនម្លិះ?

Vina24h ជាវេបឆ្នោតវៀតណាម តែមួយគត់ដែលមាន អតិថិជនលេងច្រើន ជាងគេនូវកម្ពុជា ក្នុងនោះមានឆ្នោត សម្រាប់អោយលោក ធ្វើការចាក់ដូចជា Vina24h xoso Thinhnam minhngoc ដែលសុទ្ធសឹងជាឆ្នោត ដែលកំពុងផ្ទះការលេងខ្លាំងពី ប្រជាជនកម្ពុជា។

ហើយបានជាអតិជន មានចំនួនច្រើន ចូលចិត្តលេងនូវទីនេះ ព្រោះថានេះជាក្រុមហ៊ុន ដំបូងគេដែល យកAgent ផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាម
នឹងមាន តំលៃនៃការ សងខ្ពស់ជាងគេ ដែលទីផ្សាឆ្នោតកម្ពុជា ហ៊ានអោយ ។

ឧទាហរណ៌

សម្រាប់តំលៃ នៃការចាក់ ឆ្នោតវៀតណាមពីខ្ទង បើសិនជាអតិថិជន ធ្វើការចាក់ 100រៀល នឹងមានកាសង ខ្ពស់ហូតដល់ 93.000រៀល
សម្រាប់កាចាក់ ជាលុយដុល្លា បើសិនជាអតិថិជន ធ្វើការចាក់ 1ដុល្លា នឹងមានការសង ខ្ពស់រហូតទៅដល់ 93ដុល្លា សម្រាប់ការចាក់ត្រូវ
ហើយសម្រាប់ អតិថិនដែល មានកាចាក់ឆ្នោត វៀតណាមបីខ្ទងវិញ ប្រសិនបើ អតិថិជន ចាក់ត្រូវ 100រៀល នឹងមានការសងខ្ពស់ដល់ 8.0000រៀល

នឹងចាក់ជា លុយដុល្លាវិញ ចាក់1ដុល្លា សង 800ដុល្លា នេះជាតំលៃ ដពិសេសខ្លាំងជាងគេ បង្អស់នូវកម្ពុជា ដែលអ្នកលេង គាត់ចូលចិត្តលេងច្រើន ហើយសេវាកម្ម បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវនូវទីនេះ ក៏ល្អ រួសរាយរាកទាក់ នឹងចាំទទួលដោះស្រាយរាល់បញ្ហា របស់អតិថជន 24ម៉ោង។

ហើយសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម នេះផងដែលលោកអ្នក អាចធ្វើការចាក់បាន ដូចជាប៉ុស្តិABCD ជាមួយនឹង លទ្ធផលក្នុងការចេញក្នុងមួយថ្ងៃ3ដង ដូចជា៖ 

 • 10:15 ថ្ងៃត្រង់ 
 • 16:15 រសៀល 
 • 18:15 រសៀល 

លោកអ្នកអាចធ្វើការ ទស្សនាបាន នូវលើវេបសាយនេះ ដោយផ្ទាល់ ឫ ទស្សនាតាម Youthub CHHNT138 ក៏បាន ដោយសេរី។

vina24h

កាត់លេខឆ្នោតតាមកាយល់សុបិន្តជាមួយនឹងវេបសាយ vina24h

ការកាត់លេខឆ្នោតតាមការយល់សុបិន្តជាមួយវេបសាយ ធានាថាច្បាស់ ឆុត នឹងជាលេខពិសេសៗ ហើយលេខដែលបងប្អូនយកទៅ
ផ្សងសំណាង ពិតជាមិនខកបំណងឡើយ។ សូមជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា 

vina24h

 • សុបិន្តឃើញមនុស្សអង្កុយស្ទួចត្រីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ73 លេខ673 លេខ678 
 • សុបិន្តឃើញកូនក្មេងធ្លាក់អណ្តូងលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ 01 លេខ10 លេខ011 
 • សុបិន្តឃើញឆ្មាសិុត្រីអាំងលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ50 លេខ53 លេខ54 
 • សុបិន្តឃើញខ្មោចលងលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ00 លេខ01 លេខ007 
 • សុបិន្តឃើញមនុស្សលង់ទឹកលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ97 លេខ073 លេខ970 
 • សុបិន្តឃើញពាងទឹកលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ00 លេខ01 
 • សុបិន្តឃើញវាយតបគ្នាលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ39 លេខ83 លេខ839 លេខ388 
 • សុបិន្តឃើញដុះលាងមុខលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ18 លេខ16 លេខ117 លេខ716 
 • សុបិន្តឃើញសត្វស្វាលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ50 លេខ51 លេខ510 លេខ514 
 • សុបិន្តឃើញសត្វពស់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ80 លេខ81 លេខ881 លេខ808 
 • សុបិន្តឃើញមនុស្សជិះកង់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ90 លេខ91 លេខ92 លេខ990 លេខ991 លេខ992 
 • សុបិន្តឃើញមនុស្សមើលគោលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ89 លេខ94 លេខ99 លេខ894 
 • សុបិន្តឃើញប៉ូលិសលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ70 លេខ236 លេខ265 លេខ577 
 • សុបិន្តឃើញបួសជាព្រះសង្ឃលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ81 លេខ82 លេខ281 លេខ819 
 • សុបិន្តឃើញក្អួតលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ05 លេខ06 លេខ805 លេខ807 
 • សុបិន្តឃើញសូត្រមន្តលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ19 លេខ59 លេខ350 លេខ559 
 • សុបិន្តឃើញកោពុកមាត់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ18 លេខ28 លេខ208 លេខ481

Vina24h cần thơ លេងឆ្នោតវៀតណាម ទីនេះប្រកបដោយភាពជឿជាក់

តើលោកអ្នកដឹងទេថាគឺជាវេបសាយឆ្នោតមួយប្រភេទនេះដែលមានអ្នកលេងច្រើនជាគេបំផុតនៅលើ ពិភពលោកយើងនេះមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកលេងកាន់តែកើនឡើងជារាងរាល់ថ្ងៃ។
អ្វីដែលពិសេសនោះគឺនៅស្រួលលេងស្រួលឈ្នះមិនពិបាកលេងលេងងាយៗឈ្នះងាយៗ ហើយជាប្រភេទ ឆ្នោត តែមួយប្រភេទគត់ដែលផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងនោះមានទាំង ឆ្នោតថៃ នឹង ឆ្នោតវៀតណាម ងាយស្រួលអោយលោកអ្នកជ្រើសរើសលេងដោយសេរីអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលេងបាន24ម៉ោង។
ឆ្នោតតាមអ៊ីនធើណេតមានសំរាប់កុំព្យូទ័រលើតុនិងទូរសព្ទ័ចល័ត ដូច្នេះ អ្នកលេងទាំងអស់អាចលេងបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ឆ្នោតរបស់យើង គឺមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអ្នកភ្នាល់បានច្រើន ច្រើនយ៉ាង ដែរយើងអាចចាក់ គុណ ចាក់ 2លេខ 3លេខ តាមចិត្តរបស់យើងស្រលាញ់ ហើយសម្រាប់ក្នុងនោះលេខតូច លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់តាមលេខតូច សម្រាប់លេខធំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានតាមលេខធំ ហើយលោកអ្នកចំណាយ ដើមទុនតិច ឈ្នះច្រើន។ ការច្នៃប្រឌិត ភាពសប្បាយរីករាយ និងការចូលរួមដែលមិនអាចប្រកែកបាន គឺជារឿងដែលវេបសាយផ្ទាល់ផ្តល់ជូន។ ឆ្នោតមួយចំនួនបានរកឃើញថាមានការ ខូចនឹងធ្វើការក្លែងបន្លំជាច្រើន ដល់អតិថិជន ហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងទាំងអស់បាត់បង់ទំនុកចិត្តដល់វេបសាយឆ្នោតដ៏ទៃ តែសម្រាប់វេបសាយ ឆ្នោត នេះធានាជូនថាមិនមានកើតឡើងចំពោះអតិថិជនណាម្នាក់ឡើង ហើយមកទល់នឹងពេលនេះអតិថិជនជាង 200,000 មុឺនអ្នកហើយដែរបានចុះឈ្មោះ នឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹងវេបសាយ។

vina24hkh minh ngọc ឆ្នោតវៀតណាមទីនេះមានគ្រប់យ៉ាង

vina24hkh ជាវេបសាយខ្មែរដែរនាំជូនដោយ PAGE : vina24khmer ហើយបើអ្នកមានទូស័ព្វដៃអ្នកនឹងមានផលចំណាយតិចតែចំណេញច្រើនរហូតដល់…..
តើអ្នកដឹងទេថាមនុស្សមួយចំនួននៅប្រភេទកម្ពុជាជោគជ័យដោយសាអ្វី…?
លោកអ្នកគ្រាន់តែមានទូរស័ព្វដៃមួយគ្រឿង បើសិនជាបងប្អូនមានទូស័ព្វហើយបងប្អូន នឹង មានឪកាស សមស្រប់សម្រាប់ចំណាយដើមទុនជាមួយនឹងកម្មវិធី thinhnamnet រកលុយប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ដោយមិនចាំបាច់គិតច្រើនអ្នក នឹង ទទួលបានបទពិសោធន៍ ដល់បងប្អូននេះជាគំនិតមួយដ៏ល្អ ដោយសារតែជាមួយ នឹង ទម្រង់នៃការលេងតាមរយះទូរស័ព្ទ ដែលមានភាពងាយស្រួល និង សាមញ្ញបំផុត។
ជាទូទៅ ឆ្នោត បានធ្វើអោយលោកអ្នកសប្បាយរីករាយនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានរៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងងាយៗ មិនថានៅកន្លែងណាក៏លេងវាគ្រប់ពេលវេលា សម្រាប់ ឆ្នោត Vina24h ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនមែនទែន ដោយគ្រាន់តែ លោកអ្នកមានតែទូរស័ព្វដៃមួយដើម្បីបើកចាក់ ប៉ុន្តែវាមើលទៅមិនដូចលោកអ្នកចាក់នៅក្រៅទេ ពេលខ្លះអ្នកចាក់មិននៅ អ្នកចាក់ ធ្វើសុីគឺមានគ្រប់រូបភាព សម្រាប់វេបសាយឆ្នោត vina24khmer នេះវិញលោកអ្នកមិនបាច់ព្រួបារម្ភពីរឿងនឹងទេ គឺគ្រាន់តែចាក់ហើយវេរទឹកប្រាក់មកខាងយើងខ្ញុំគឺរួចជាការស្រេចរួចយើង នឹង ពិនិត្យមើលលេខ នឹង ទឹកប្រាក់ដែរលោកអ្នកបានវេរមកនោះពួកយើង នឹង ធ្វើការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ជូនបងភ្លាមៗតែម្ដង ដោយមិនបាច់ចាំបងប្អូនទាំងអស់ទៅ កន្លែងចាក់ទាំងក្ដៅ ទាំងភ្លៀងនោះទេ ជាធម្មតា ឆ្នោត ពេលអ្នកចាក់អ្នកត្រូវទៅកន្លែងគេ នឹងពេលដែរពិនិត្យលិទ្ធផលឆ្នោតក៍ត្រូវទៅកន្លែងគេដូចគ្នា តែសម្រាប់ឆ្នោត vina24khmer នេះវិញគឺលោកអ្នក អាចចាក់ អាចមើលឆ្នោតចេញអី នៅលើទូរស័ព្ទតាមរយះ PAGETel : @vina24khmer ដូចគ្នាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែន។
អ្នកអាចយកទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទៅកន្លែងណាក៍បានឲ្យតែមាន អុីនធើណេតដោយមិនមានការរំខានដល់ការងារផ្សេងៗរបស់បងប្អូនឡើយ។ ហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀត ហាងឆេងរបស់ PAGE : vina24khmer គឺមានហាងឆេងខ្ពស់ជាងខាងក្រៅ នឹង ខ្ពស់ជាងកន្លែងផ្សេងៗទៀតផងដែរ។
ការដេញថ្លៃឆ្នោតគឺជាភាពសប្បាយរីករាយនិងគួរឱ្យរំភើបនិងគួរតែនៅតែដូច្នេះ។ សុខុមាលភាពអ្នកលេង ស្តង់ដារខ្ពស់ និងភាពស្មោះត្រង់តែងតែជាគោលការណ៍ទីមួយ។ Vina24hតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ការលេងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។ វាកើតឡើងតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យ ដែលមិនដែលដូចគ្នាម្តងទៀត។ ហើយក្នុងន័យសំខាន់ ជីវិតគឺល្អជាងបន្តិច។ យើងមានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិត, ដើម្បីបង្កើនការត្រឡប់មកវិញដើម្បីឈ្នះឆ្នោត។ ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើវាដោយគ្មានអ្នកបានទេ ដោយរាល់ឆ្នោតដែលអ្នកលេង អ្នកធ្វើឱ្យម្ចាស់កាន់តែប្រសើរឡើង – លេងធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបាន។

យើងរួមគ្នាចាក់ដើម្បីឈ្នះ និងរៀនពីរបៀបឈ្នះ

សម្រាប់បងប្អូនដែរត្រូវការទាក់ទងបើកអាខោនសម្រាប់ចាក់ឆ្នោត អាចទាក់ទងមកតាម ៖ inbox tel: vina24khme