លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុរ

លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុរ

លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុរ ជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំ2023

 

បើជាមនុស្សប្រុសទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសម្រេចលាភផលជូន ដល់កណ្តាប់ដៃយើងហើយ ទោះសត្រូវកាចប៉ុនប៉ងប្រទុស្តសារាយ យ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយ ខ្លួនអ្នកត្រូវបានជោគជ័យ គ្រប់ប្រការហើយនឹងបានទទួលការលើកតម្កើងពីមនុស្សទូទៅ ថាបើអ្នកបានរៀបមង្គលការក្នុងឆ្នាំនេះ រាប់ថាល្អផ្តាច់ហើយ ប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់អ្នកក៏មិនសោះសូន្យដែរ ចំពោះក្រុមញាតិព័ន្ធនឹងផ្តល់សេចក្តីរំខាន ដល់អ្នកក្នុងរយៈឆ្នាំនេះមួយចំនួន។ vina24h

បើជាមនុស្សស្រីទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនឹងបានមុខការងារធ្វើជាពិតប្រាកដ បើសិនជាការរៀបចំមង្គលការផ្ទាល់ខ្លួន មុខជាបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ជួបលាភផលយ៉ាងបន្ទាន់ តែបើទោះទៅជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ក៏គង់តែនៅមានមនុស្ស ឫស្សាចំពោះលទ្ធផលរបស់អ្នកជានិច្ច ក្នុងរឿងនេះអ្នកកុំខ្លាចឲ្យសោះ ព្រោះមានគេរង់ចាំជួយឈឺឆ្អាលអ្នកពេញទំហឹង ខាងមុខនៃការដូចពេលនេះ ចូរអ្នកប្រយ័ត្នមនុស្សមានទុក្ខទោស គ្របសង្កត់ណាមួយ មកបញ្ចុះបញ្ចូលបញ្ហាលើកជើងអ្នកឲ្យចូលរួមការងារជាមួយគេ ទោះការងារនោះមានសភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ សុទ្ធតែមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់ ហើយមិនគួរលីសែងរែកពុន លើកដាក់របស់ធ្ងន់ហួសពេកទេ ក្រែងច្នោះចង្កេះឆ្អឹងខ្នង៕

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម ក៏ដូចជាឆ្នោតថៃ ដែលមានការ សងខ្ពស់ នឹងងាយស្រួលលេង អាចចាក់បានដោយខ្លួនឯងបាន លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមក លេខ 089796030 នឹង Telagram : vina24hkhmer

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *