លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមី

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមី

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមី ជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំ2023

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមី បើជាមនុស្សប្រុសទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនឹងបានមុខការងារធ្វើជាពិតប្រាកដ បើសិនជាការរៀបចំមង្គលការផ្ទាល់ខ្លួន មុខជាបានសម្រេច ដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ជួបលាភផលយ៉ាងបន្ទាន់ តែបើទោះទៅជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ក៏គង់តែនៅមានមនុស្សឫស្សា ចំពោះលទ្ធផលរបស់អ្នកជានិច្ច នៅក្នុងរឿងនេះអ្នកកុំខ្លាចឲ្យសោះ ព្រោះមានគេរង់ចាំជួយឈឺឆ្អាលអ្នកពេញទំហឹង ខាងមុខនៃការដូចពោលនេះ ចូរអ្នកប្រយ័ត្នមនុស្សមានទុក្ខទោសគ្របសង្កត់ ណាមួយមកបញ្ចុះបញ្ចូលបញ្ហាលើក ជើងអ្នកឲ្យចូលរួមការងារជាមួយគេ ទោះការងារនោះមានសភាពយ៉ាងណាក៏ដោយសុទ្ធតែមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់ ហើយមិនគួរលីសែងរែកពុន លើកដាក់របស់ធ្ងន់ហួសពេកទេក្រែងថ្លោះចង្កេះគ្រេចឆ្អឹងខ្នង។

បើជាមនុស្សស្រីទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសម្រេចលាភផលជូន ដល់កណ្តាប់ដៃយើង ទោះសត្រូវកាចប៉ុនប៉ងប្រទុស្តសារាយ យ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយ ខ្លួនអ្នកត្រូវបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការ ហើយនឹងបានទទួលការលើកតម្កើងពីមនុស្សទូទៅ បើអ្នកបានរៀបមង្គលការក្នុងឆ្នាំនេះ រាប់ថាល្អផ្តាច់ហើយ ប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់អ្នកក៏មិនសោះសូន្យដែរ ចំពោះក្រុមញាតិព័ន្ធ នឹងផ្តល់សេចក្តីរំខាន ដល់អ្នកក្នុងរយៈឆ្នាំនេះមួយចំនួន។

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ផ្សងសំណាងជាមួយនឹង ឆ្នោតវៀតណាម ក៏ដូចជាឆ្នោតថៃ ដែលមានការ សងខ្ពស់ នឹងងាយស្រួលលេង អាចចាក់បានដោយខ្លួនឯងបាន លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមក លេខ 089796030 នឹង Telagram : vina24hkhmer

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *