លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ ជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំ2023

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ បើជាមនុស្សប្រុសទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកតោងតែកែកុនប្រើសេចក្តីពិនិត្យពិច្ឆ័យឲ្យល្អិតល្អន់បន្តិច សូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់រាប់រកអ្នកយ៉ាងណា ឬអ្នកធ្វើការងាររួមនឹងគេអ្នកកុំសង្ឃឹមឡើយថា នឹងបានកម្រៃផលពីវង់ការបែបនោះឲ្យសោះ នោះនឹងបណ្ដាលហេតុពី ក្នុងក្រុមគ្រួសារមានភ័យព្រួយឈឺថ្កាត់ ឬមានរឿងទំនាស់ពីមនុស្សបម្រើការក្នុងលំនៅដ្ឋាន ជតារាសីអ្នកក្នុងឆ្នាំនេះពុំប្រសើទេ ជាគ្រោះកម្មកាចសាហាវណាស់ ការងារប្រចាំជីវិតរបស់អ្នក ឬសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់ផលជាអសារឥតការដល់អ្នកវិញ បើអ្នកចង់បន្ធូបន្ថយការអាប់បែបនេះ អ្នកត្រូវខ្នះខ្នែងដោយប្រើសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាត និងសេចក្តីអង់អាចឲ្យគ្រប់កម្លាំងទើបអ្នកបានប្រាសចាកវិបត្តិទាំងនេះទៅខ្លះ។

បើជាមនុស្សស្រីទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលជោគលាភមុខជានឹងមាន ដល់លោកអ្នកហើយ បើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនឹងបានសម្រេចជាដរាប មិត្តភក្តិ ឬនាយចៅហ្វាយនាយជាធំ ប្រុងទំនុកបម្រុងដល់អ្នកតែថា រឿងដែលអ្នកត្រូវប្រិតប្រៀងខ្លួនជានិច្ច គឺកុំបេះបួយនាំរឿងពីនេះ ទៅនិន្ទាឲ្យអ្នកឯណោះឮ ឬដឹងបើអ្នកបានតមប្រាដក ក្នុងហេតុភេទបែបនេះ ឈ្មោះថាខ្លួនអ្នកបានដោះស្រាយ ពីការបែកបាក់រវាងមេត្រីភាព។

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម ក៏ដូចជា ឆ្នោតថៃ ដែលមានការ សងខ្ពស់ នឹងងាយស្រួលលេង អាចចាក់បានដោយខ្លួនឯងបាន លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមក លេខ 089796030 នឹង Telagram : vina24hkhmer

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *