វីណា 24 ម៉ោង ចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនឹងឆ្នោតថៃល្អបំផុតនៅទីនេះ 

វីណា 24 ម៉ោង ជាឆ្នោតវៀតណាម ដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើន ទាំងប្រទេសកម្ពុជា នឹងប្រទេសវៀតណាម នឹង អាចអោយអតិថិជន ធ្វើការចាក់ឆ្នោតបាន ដោយខ្លួនឯងបានផងដែល។
ឆ្នោតវៀតណាម ដែលមាននៅទីនេះ មានដូចជា Vina24h , xoso , Thinhnam , minhngoc , ដែលសុទ្ធសឹងជា ឆ្នោតល្បីៗ ដែលមានអ្នកចាក់ លេងច្រើន ។ vina24h 2022
មានអតិថិជន ជាច្រើនបាន បានរីករាយ ជាមួយនឹង លទ្ធផលឆ្នោត ដែលមាននៅក្នុងវេបសាយ មួយនេះ ព្រោះមានភាពងាយស្រួល ដាក់ដកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងបាន នឹងមានតំលៃសង ខ្ពស់ជាងគេនៅលើទីផ្សារ
គ្របអតិថិជន ដែលមានការ លេងឆ្នោត នៅទីនេះ នឹងទទួលបាន តំលៃនៃការសង រហូតដល់ទៅ 93% សម្រាប់ឆ្នោត2ខ្ទង នឹង 800% សម្រាប់ឆ្នោត3ខ្ទង់ ឧទាហរណ៌ ដូចជា ៖

  • ឆ្នោតវៀតណាម ពីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 93ដុល្លា។
  • ឆ្នោតវៀតណាម បីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 800.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 800ដុល្លា។
  • ឆ្នោតថៃ ពីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 93ដុល្លា។
  • ឆ្នោតថៃ បីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 800.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 800ដុល្លា។

បើសិនជា លោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ អាចធ្វើការ ទំនាក់ទំនង មកកាន់លេខ 089796030ID Telagram : @vina24khmer
មានសេវាកម្ម លឿន រហ័សទាន់ចិត្ត ដោះស្រាយគ្រប់បញ្ញាចម្ងល់ របស់អតិថិជន 24ម៉ោង មិនអោយ លោកអ្នក ទាស់ចិត្តឡើយ។

វីណា 24 ម៉ោង

វីណា 24 ម៉ោង ឆ្នោតវៀតណាម អាចចាក់បាន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុស្តិABCD 

ម៉ោងដែលមានការ ចេញលទ្ធផល ឆ្នោតវៀតណាម នៅទីនេះ មានដូចជា ៖
-ម៉ោង01ៈ15នាទីថ្ងៃត្រង់
-ម៉ោង16ៈ15នាទីរសៀល
-ម់ោង18ៈ15នាទីរសៀល
នេះជាម៉ោង ដែលមានការចេញ លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតវៀតណាម ដែលអាច ចាក់លេងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ មាននៅទីនេះ ។
ហើយសម្រាប់ ឆ្នោតថៃ ក្នុងមួយខែ ចេញលទ្ធផល តែ2ដងប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃទី15 នឹងថ្ងៃទី1ចុងខែ ដែលមានម៉ោង ដូចជា ម៉ោង03ៈ30នាទីថ្ងៃត្រង់។ វីណា 24 ម៉ោង ឆ្នោត យួន 2022

សុបិន្ត​និមិត្ត អម​ដោយ​អត្ថន័យ និង ការ​កាត់​លេខ​ឆ្នោត 

លោក​ធ្លាប់​តែ​សុបិន្ត ប៉ុន្តែ​លោក​អ្នក​មួយ​ចំនួន​មិន​ដឹង​ថា​សុបិន្ត​របស់​ខ្លួន​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​មែន​ទេ? វីណា24ម៉ោង ក្នុង​នោះ​មាន​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​ តែ​ង​តែ​ផ្សង​សំណាង​តាម​រយៈ​ការ​​យក​សុបិន្ត​របស់​ខ្លួន​មក​កាត់​ជា​លេខ ដើម្បី​ចាក់​ឆ្នោត ប៉ុន្តែ​អ្នក​ខ្លះ​កាត់​ត្រូវ​ អ្នក​ខ្លះ​កាត់​ខុស​មែន​ទេ? ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សុបិន្ត​និមិត្ត អម​ដោយ​អត្ថន័យ និង ការ​កាត់​លេខ​ឆ្នោត ដែល​លោក​អ្នក​មួយ​ចំនួន​ចង់​ដឹង៖

មនុស្ស​កំពុង​ប៉ង​អាក្រក់​

​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​មាន​មនុស្ស​កំពុង​ប៉ង​អាក្រក់​។​លោកអ្នក​នឹងមាន​គ្រោះ​បន្តិចបន្តួច​យាយី​ហើយ​បើ​ចង់​បំបាត់​រាល់​ចង្រៃឧបទ្រព​នេះ​អាច​ទៅធ្វើ​បុណ្យ​ខ្លះ​ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​សប្បាយចិត្ត​ឡើង ។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៣៩, លេខ៨៩​ លេខ​៨៣៩, លេខ៣៨៨

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ក្អួត​

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ក្អួត​ឈាម​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ដែល​មិន​នឹកស្មាន​ដល់​មកពី​មុន​ក្នុងនោះ​អាចជា​ជោគ​លាភ​បាន​ពី​ការ​ផ្សងសំណាង ​ឬ​មាន​មនុស្ស​នាំ​ជោគ​លាភ​មក​ឲ្យ​ផង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ០៥, លេខ០៦​ លេខ​៨០៥, លេខ៨០៧​

សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ដុសលាង​មុខ​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ដុសលាង​មុខ​​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​កំពុង​ជួប​ជោគ​សំ​ណា​ល្អ​ដោយបាន​ទ​ទូល​ការ​ឧបការៈ​ពី​មនុស្ស​ចាស់​ដោយ​អាចមាន​តម្លើង​តួនាទី​ការងារ​ខ្ពស់ជាង​មុន​ឬ​តម្លើង​យស​សក្តិ​និង​បើ​ធ្វើ​ជំនួញ​មានការ​ចម្រុងចម្រើន​លូតលាស់​ទៅមុខ​ល្អ​ប្រពៃ​។ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ១៨, លេខ១៦​ លេខ​១១៧, លេខ៧១៦​

សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កោរពុកមាត់​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កោរពុកមាត់​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​នឹងមាន​ជម្លោះ​កើតឡើង​ដោយ​អាចមាន​ទាស់សម្តី​ជាមួយ​មនុស្ស​ក្នុងផ្ទះ​,​ក្រុមមនុស្ស​ស្និទ្ធស្នាល​ឬ​អាចមាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ​រួមការ​ងារ​ផង​។​
ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​១៨ លេខ២៨​ លេខ​៤៨១ លេខ២០៨

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​សូត​មន្ត​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​សូត្រមន្ត​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​នឹង​ជា​ពី​រោគ​ជំងឺ ឬ​អស់​គ្រោះ​។​ចំណែក​សត្រូវ​ដែល​គិត​ប៉ង​អាក្រក់​ក៏​ខ្លបខ្លាច​ដោយ​ខ្លួនឯង​ដែរ​។​សុ​បិ​ន្ត​បែបនេះ​ជា​សុ​បិ​ន្ត​សិរី​មង្គល​។​
ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​៥៩ លេខ១៩​ លេខ​៥៥៩ លេខ៣៥០

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ចាប់​សត្វ​ដង្កូវ​
​បើសុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ចាប់​សត្វ​ដ​ង្កូ​ប​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ខាង​ផ្សងសំណាង​ឬ​មុខ​ជំនួញ​មានការ​ងើប​ខ្ពស់ជាង​មុន​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​៩១,លេខ៨១​ លេខ​១៨៩ លេខ,៩១៦ លេខ,៨១៨

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​យំ​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​យំ​បើតាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​របស់​ដែល​បាត់​នឹង​រកឃើញ​ឡើងវិញ​ក្នុង​ឆាប់ៗ​នេះ​ឬ​មិន​ដូច្នេះ​នឹង​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ក្នុង​ការងារ​ឬ​ទទួល​ជោគ​លាភ​អ្វីមួយរ​កស្មាន​មិន​ដល់​ផង​។​
ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​៣០, លេខ១៨​ លេខ​០៨៣, លេខ៨៣១, លេខ០១៨

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កក់សក់​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កក់សក់​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​នឹង​បានជា​ពី​រោគ​ជំងឺ​។​អ្នកនឹង​អស់​គ្រោះ​ហើយនឹង​មានជោគ​លាភ​នៅក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​។​ ​ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៥៥, លេខ០៥​ លេខ​២៧៩, លេខ៥៧០

សុបិន្តឃើញថាមានគភ៌

បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​មានគភ៌​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​រឿង​បញ្ហា​ប្រាក់កាស​របស់​អ្នក​និង​ការបណ្តាក់ទុន​ផ្សេងៗ​នោះ​នឹងមាន​ឧបសគ្គ​រាំងស្ទះ​ច្រើន ។​ដូចនេះ​អ្នក​ត្រូវ​ប្រយ័ត្នប្រយែង​និង​ត្រូវ​ពិចារណា​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​មុន​បណ្តាក់ទុន​រកស៊ី​ទៅលើ​អ្វីមួយ​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ០០, លេខ៥៥​ លេខ០៥៥, លេខ០០០, លេខ០៥០

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​បាន​ជញ្ជៀន​

បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​បាន​ជញ្ជាន​មាស​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នកធ្វើ​អ្វី​ណាមួយ​តែង​សម្រេច​ជោគជ័យ​តាម​ដូច​ក្តី​ប្រាថ្នា​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​៦៣, លេខ២០២​ លេខ៤១១, លេខ៤៥១, លេខ៥៣១

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ជុះនោម​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ជុះ​នោះ​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​នឹង​ទួល​យស​សក្តិ​និង​បានទទួល​តំណែង​ក្នុងតួនាទី​ការងារ​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ លេខ​២២, លេខ៣៦​ លេខ​២២៧, លេខ៣៣៦

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ឪពុកម្តាយ​

បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ឪពុកម្តាយ​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​នឹង​បាន​ទ​ទូល​លាភ​យស តួនាទី​ការងារ​និង​កិច្ចការងារ​ប្រសើរឡើង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺលេខ​៤៨​ លេខ​៤៩៩, លេខ២៨៩, លេខ៨៨៩

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​បួស​សង្ឃ​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​បាន​បួស​ជាស​ង្ឃ​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នកនឹង​អស់​គ្រោះ ជា​ពី​ជំងឺ​ព្យាធិ​ឬ​បើ​សាច់ញាតិ​ឈឺ​ក៏​ជា​ពី​ជំងឺ​ដែរ​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៨១, លេខ៨២​ លេខ​២៨១, លេខ៨១៩

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​សត្រូវ​

​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​សត្រូវ​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នកនឹង​បានជា​ពី​រោគ​ជំងឺ​និង​អស់​គ្រោះ​ហើយ​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៧៧, លេខ៧៩​ លេខ​០៧៩, លេខ៧៩២

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​មនុស្ស​ឆ្កួត​

បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​មនុស្ស​ឆ្កួត​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោក​អ្នកនឹង​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ពី​ការងារ​តែបើ​មាន​ធ្វើ​ជំនួញ​ជួញដូរ​នឹងមាន​ការលូតលាស់​ល្អ​ហើយ​ពិសេស​អាចមាន​គេ​មកជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ផង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៤២, លេខ៣៨​ លេខ៤២៤, លេខ៣៨៤

សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​មនុស្ស​យំ​

​បើ​ សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​មនុស្ស​យំ​បើតាម​ទំនាយ​នោះ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​ដែល​បាត់​របស់​នឹង​រកឃើញ​​វិញ​ឬ​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ពី​មនុស្ស​ធំ​។​ ​ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺលេខ​២១, លេខ២៥​ លេខ​២៥១, លេខ២៥៦

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ទេវតា​

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ទេវតា​បើតាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នក​នឹងមាន​សិរី​មង្គល​ហើយ​គ្មាន​រោគ​ជំងឺ​បៀតបៀន​។​ ​ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៨៩,​ លេខ៨៩១, លេខ៧៩៨

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ទាហាន​

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ទាហាន​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នកនឹង​បាន​តម្លើង​ឋា​នះ​និង​តួនាទី​ការងារ​មានការ​ចម្រើន​លូតលាស់​ដោយមាន​មនុស្ស​ជួយ​ជ្រោមជ្រែង​។​
ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៥០, លេខ៥១​ លេខ៥១៥, លេខ៥៦១

​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ប៉ូលីស​

សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ប៉ូលីស​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​អ្នកនឹង​ជា​ពី​រោគ​ជំងឺ​និង​អស់​គ្រោះ​តែ​យ៉ាងណា​អ្នក​ក៏​អស់ប្រាក់​កាស​ខ្លះៗ​ដែរ​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​ លេខ៧០, លេខ៥៧៧, លេខ២៣៦, លេខ២៦៥