minhngoc 24 វៀតណាមអាចធ្វើការចាក់ផ្ទាល់បាននូវលើវេបសាយ 

minhngoc 24 ឆ្នោតវៀតណាម ដែលមាន ក្នុងវេបសាយនេះ លោកអ្នក អាចធ្វើការចាក់បាន ដោយផ្ទាល់ នូវក្នុងវេបសាយ នេះបាន minhngoc នឹងមានតំលៃ ពិសេសលើសគេ ដែលមិនមាន ក្រុមហ៊ុនណា ហ៊ានអោយខ្ពស់នូវក្នុងទីផ្សា អតិថិជន ដែលលេងឆ្នោត នូវក្នុងវេបសាយនេះ អាចធ្វើការចាក់បាន ក្នុងមួយថ្ងៃ3ដង មានប៉ុស្តិABCD សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម នូវទៅនេះមាន ៖
ម៉ោង01ៈ15 ថ្ងៃត្រង់
ម៉ោង16ៈ15 ថ្ងៃត្រង់
ម៉ោង18ៈ15 ថ្ងៃត្រង់
នេះជាម៉ោង ដែលមាន ការចេញ លទ្ធផលឆ្នោត ប្រចាំថ្ងៃ ដែលមាន នូវក្នុងវេបសាយ នេះផងដែល លោកអ្នកអាច ចាក់នឹង ទស្សនា នឹងចាក់បាន ជាមួយគ្នា ក្នុងវេបសាយតែមួយ ។

minhngoc 24

តំលៃនៃកាសងឆ្នោត minhngoc 24 

គ្របអតិថិជន ដែលមានការ លេងឆ្នោត នូវក្នុង វេបសាយនេះ មិនថា ឆ្នោតវៀតណាមឆ្នោតថៃ ឡើងនឹងទទួលបាន តំលៃពិសេសលើសគេ ខាងក្រោមនេះ គឺជាតំលៃនៃការ សងឆ្នោត ទាំងវៀតណាមនឹងថៃ៖
សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម 2ខ្ទង់ បើសិនជាអតិថិជន មានការចាក់ 100រៀល នឹងមានការសង រហូតដល់ទៅ 9300រៀល នឹងជាលុយដុល្លា 1ដល្លា សង 93ដុល្លា
សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម 3ខ្ទង់ បើសិនជាអតិថិជន មានការចាក់ 100រៀល នឹងមានការសង រហូតដល់ទៅ 80.00រៀល នឹងជាលុយដុល្លា 1ដល្លា សង 800ដុល្លា
សម្រាប់ឆ្នោតថៃ 2ខ្ទង់ បើសិនជាអតិថិជន មានការចាក់ 100រៀល នឹងមានការសង រហូតដល់ទៅ 9300រៀល នឹងជាលុយដុល្លា 1ដល្លា សង 93ដុល្លា
សម្រាប់ឆ្នោតថៃ 3ខ្ទង់ បើសិនជាអតិថិជន មានការចាក់ 100រៀល នឹងមានការសង រហូតដល់ទៅ 80.00រៀល នឹងជាលុយដុល្លា 1ដល្លា សង 800ដុល្លា
ហើយនេះ ក៏ជា តំលៃពិសេស លើសគេមួយ នូវក្នុងទីផ្សាឆ្នោត ប្រទេសកម្ពុជា អតិថិជន អាចលេងបាន នូវទីនេះ ដោយទំនុកចិត្ត នឹងភាពជឿជាក់ បានមកលើ វេបសាយនេះ minhngoc 24 vn បាន100%
អតិថិជន បើសិនជាមាន ចំណាប់អារម្មណ៌ អាចធ្វើការ ទំនាក់ទំនងបានតាមលេខ 089796030 នឹង ID Telagram vina24khmer

លេខនាំសំណាងនាំលាភសំណាង 

www minhngoc net vn 24 ចាត់ទុកថា ជាលេខប្រាំពីរ ដែលជោគជ័យ និងត្រឹមត្រូវបំផុត ដូច្នេះថ្ងៃនេះ ជាលេខសំណាង។ អ្នកដែលមានឈ្មោះ ៧ អក្សរ យោងទៅតាម គណិតវិទូបុរាណ ប្រាកដជា មានសំណាងមិនគួរឱ្យជឿ។ ការសិក្សាសង្គមវិទ្យា បានកំណត់ថាភាគច្រើន នៃប្រជាជននៃភពផែនដីរបស់យើងជឿលើ លក្ខណៈវិជ្ជមានប្រហែលជាអត្ថន័យសំណាងរបស់វាត្រូវបានគាំទ្រដោយជំនឿមហាជន ប៉ុន្តែគួរកត់សំគាល់ថាតាំងពីបុរាណកាលមក គេដឹងថាលេខប្រាំពីរមិនមែនជាលេខសំខាន់ទេ។

ដោយវិធីនេះតួលេខខាងលើក៏មានសមត្ថភាពអវិជ្ជមានផងដែរ។ វាត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកជំនួញជឿថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរក្សាទុក ខ្ចី និងផ្តល់ឱ្យឆ្ងាយនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រាំពីរ: 700, 7000, 70000 ។ ចំនួនទាំងនេះអាចនាំមកនូវភាពក្រីក្រ។

minhngoc net 24 ប្រាកដថាយើងម្នាក់ៗមានលេខលុយ – តួលេខដែលទាក់ទាញប្រាក់មកយើង:
អ្នកដែលកើតនៅថ្ងៃទី 1, 10, 19, 28 សំណាងហិរញ្ញវត្ថុនាំមកនូវលេខ 1;
លេខ2 លេខ11  លេខ20 លេខ29 លេខ2
លេខ3 លេខ12 លេខ21 លេខ30 លេខ3
លេខ4 លេខ13 លេខ22 លេខ31 លេខ4
លេខ5 លេខ14 លេខ23 លេខ5
លេខ6 លេខ15 លេខ24 លេខ6
លេខ7 លេខ16 លេខ25 លេខ7
លេខ8 លេខ17 លេខ26 លេខ8
លេខ9 លេខ18 លេខ27 លេខ9
មនុស្សជាច្រើន ដោយដឹងពីថាមពលដ៏អស្ចារ្យ នៃ www minhngoc net minh ngoc 24 ក្នុងការពិពណ៌នាអំពីជីវិត និងចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្ស ព្យាយាមប្រើអាថ៌កំបាំងរបស់វាឱ្យមានប្រយោជន៍។ មួយ​នៃ​ភាគច្រើន សំណួរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ minhngoc net គឺជាលេខសំណាងរបស់មនុស្ស។ មនុស្សជាច្រើនគិតបែបនោះ។ ចំនួនជាក់លាក់ដែលគណនាតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬឈ្មោះ អាចនាំលាភសំណាងដល់ជីវិត។ តាមពិតនេះគឺជាចំណុចប្រទាក់ក្រឡា។ Numerology មិនមែនជាវេទមន្តទេ វាគឺជាវិន័យពិពណ៌នា ដែលអាចបង្ហាញពីលក្ខណៈលាក់កំបាំងនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ។ ទោះយ៉ាងណាដឹង – មានន័យថាប្រដាប់អាវុធ!

វិធីងាយៗក្នុងការគណនាលេខសំណាងរបស់អ្នក។ 

តាម​វិធី​ទី​១ លេខ​សំណាង​គឺ​នេះ​។ នោះគឺប្រសិនបើអ្នកកើតនៅថ្ងៃទី 5 ខែមករានោះវាគឺជា 5 ដែលនឹងទាក់ទាញសំណាងល្អ។ ក្នុងករណីដែលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកមានពីរខ្ទង់ ដូចជា 10, 23, 31 និងផ្សេងៗទៀត ក្បួនដោះស្រាយការគណនាគឺខុសគ្នា។ អ្នកត្រូវបន្ថែមផ្នែកទាំងពីរនេះ ហើយលទ្ធផលដែលជាផលបូករបស់វានឹងក្លាយជាលេខសំណាងរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ 23 = 2+3 = 5 ។
ស្វែងយល់ពីលេខសំណាង
ការគណនានេះមានភាពស្មុគស្មាញជាងវិធីមុន។ អ្នកនឹងត្រូវការ 3 កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃកំណើតឪពុកនិងម្តាយរបស់អ្នក។ បន្ទាប់អ្នកត្រូវបន្ថែមលេខទាំងអស់ហើយចែកដោយបី។ លេខលទ្ធផលទាំងមូលដោយគ្មានសល់នឹងក្លាយជា talisman របស់អ្នក។
ជាឧទាហរណ៍ មនុស្សម្នាក់បានកើតនៅថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1994 ម្តាយរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 1968 និងឪពុករបស់គាត់នៅថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1965។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវបន្ថែមកាលបរិច្ឆេទទាំង 3 នេះជាមួយគ្នា៖
17.11.1994 + 10.06.1965 + 25.03.1968
=
1+7+1+1+1+9+9+4 + 1+0+0+6+1+9+6+5 + 2+5+0+3+1+9+6+8 = 95
បន្ទាប់មកចែកលេខខាងលើដោយបី
95 / 3= 31,6(6)
ក្នុងករណីនេះលេខសំណាងរបស់មនុស្សនឹងមាន 31

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក៖

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ឪពុក៖

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ម្តាយ៖

លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាប្រភេទនៃសូចនាករនៃសំណាង។ ប្រសិនបើអ្នកភ្លាមៗចាប់ផ្តើមកត់សម្គាល់តួលេខនេះ នោះថ្ងៃ ឬកិច្ចការនឹងទទួលបានជោគជ័យ។