vina24h
vina24h

minhngoc ឆ្នោតវៀតណាមដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុត

minhngoc បើលោកអ្នកយាយពីឆ្នោត ច្បាស់ជាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បានលឺ ធ្លាប់បានស្គាល់ជាមិនខានឡើយ ​។ ហើយក៏មានបងប្អូនអ្នកដែល កំពុងតែធ្វើការលេង ល្បែងផ្សងសំណាងមួយនេះ ជាច្រើននាក់់ផងដែល Thinhnam
ពេលនេះខ្ញុំចង់យាយ ពីឆ្នោតដែលលោកអ្នក កុំពុងស្វែងរក បន្តិច ពីព្រោះថាមានបងប្អូន អ្នកលេងឆ្នោតច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹង អំពីឆ្នោតនេះផងដែល ។ ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានប្រភពមកពី ប្រទេសវៀតណាម ហើយមានអាយុដែលបើដំណើលការ ប្រហែលជាជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ ក៏មានអ្នកចូលចិត្តលេងច្រើនខ្លាំងបំផុត រួមទាំងបងប្អូននៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែល ។ ហើយឆ្នោត មួយប្រភេទនេះបានចូលមក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង នូវឆ្នាំ 2010 ហើយពិតជាមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងពីសំណាក់ ប្រជាជនកម្ពុជាជាងខ្លាំង ។
ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានចាប់ពីត្រឹម ម៉ោង 04ៈ00 pm ដល់ម៉ោង 06ៈ00 ផង ហើយបងប្អូនអាចចាក់បានដូចជា ប៉ុស្តិ៌ A B C D ក្នុងមួយថ្ងៃៗ បងប្អូនអាចមើល លិទ្ធផលឆ្នោតចេញ តាម វេបសាយ ក៏បាន តាម youtube រឺតាម ប្រពន្ធផ្សាបផ្សាយ Facebook ក៏បានដែល ។

minhngoc
កាលពីមុនបើសិនជាបងប្អូន ចង់ចាក់ឆ្នោតច្បាស់ណាស់ គឺត្រូវទៅរកមេឆ្នោតណាដែលនូវជិតផ្ទះបងប្អូន ដើម្បីធ្វើការចាក់ ហើយឥឡូវក៏នូវមានបងប្អូនយើងជាច្រើននូវតែបន្តចាក់បែបនឹងដដែលផងដែល តែភាគតិចណាស់ដែលពួកគាត់ចេះចូលទៅចាក់ដោយខ្លួនឯងក្នុងវេបសាយ រឺ App នោះឡើយ តែសម្រាប់ការណែនាំ របស់ខ្ញុំយើងគួតែ ចេះចាក់ដោយខ្លួនឯងល្អជាងចាក់តាមមេ ព្រោះចាក់ដោយខ្លួនឯងមានភាពងាយស្រួលជាង xo so មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើតទៅ កន្លែងមេដោយផ្ទាល់ នឹងទូទាក់ទឹកប្រាក់បាន លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ។

thinhnam.net ក្បួនលេងឆ្នោតដើមតិចចំណេញច្រើន

minhngoc ក្បូននេះដែលសំរាប់ ធ្វើការចែកជូន បងប្អុនទាំងអស់ដែល មានការចង់លេងឆ្នោតប៉ុន្តែ មិនសូវជាមានដើមទន់ ដើមទន់តិចប៉ុន្តែចង់បានចំណេញប្រាក់ចំណេញច្រើនពីការចាក់ តែបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើវីធីមួយនេះ គឺអាចអោយបងប្អូនលេងមិនសូវអស់ទឹកប្រាក់ ច្រើនប៉ុន្មានទេហើយ ចំណេញបានច្រើន ពីការឈ្នះថែមទៀតផង ។ xo so
សម្រាប់ការបង្ហាញមួយនេះផងដែល ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគ្រាប់តូច ដែលមាន 4ខ្ទង់ សម្រាក់ចាក់ ហើយខ្ញុំសូមជាលើក ឧទាហរណ៌ ថាយើងមានទឹកលុតចំនួន ២០០០០រ ហើយនេះ ជាឧទាហរណ៌ យើងមាន ៤គ្រាប់ គឺ (៤៥.២៧.៤៩.៣៧) ហើយយើងមានលុយតែ ២០០០០រ តែប៉ុណ្ណោះ យើងយើងលេង ABC រឺក៏ ABCD ៤ប៉ុស្គិតែម្តង ។ ដំបូងឡើយសូមណែនាំ ABC ជាមុនសិន ហើយយើងចាក់ ៤៥.២៧.៤៩.៣៧ ចឹងបើសិនជាចាក់ មួយពាន់ៗ វាស្មើនឹងអស់ ១២០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅ ៨០០០រ ទៀតឯណោះ ហើយនេះគឺយើងចាក់ចំនួន ៣ប៉ុស្គិ ចឹងយើងនូវសល់ ៨០០០រ ទៀតសម្រាប់យើងត្រេង រឺហៅថាត្រង់ប៉ុស្គិ ឧទាហរណ៌ ថាក្នុងចំណោមលេខទាំងអស់នេះ ក្នុងចំណោមលេខ ៤ខ្ទង់ របស់យើងនេះយើងស្រលាញ់លេខមួយណាមួយ ចឹងយើងអាចត្រេងបាន ដូចជាយើងត្រេងប៉ុស្គិ A ២៧ ចំនូន ៣០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ដើមចំនួន ៥០០០រ ចឹងយើងអាចត្រេងបន្តរទៀត រឺក៏យក3លេខមកគុណ ក៏បានដែល ក្បាច់នេះយើងអស់ដើមត្រឹមតែ ២មុីនទេ តែបើសិនជាត្រូវវិញគឺឆ្ងាញ់ តែម្តង ទោះបីជាត្រូវតែ ១ពាន់ក៏យើងចំណេញដែល ។

minhngoc របៀបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2022

ប៉ុស្តិ ABCD (ម៉ោង 01ៈ30 _ 04ៈ30 _ 06_30)
តាមក្បួនប្រចាំថ្ងៃ
1 ថ្ងៃអាទិត្យ លេខ 1=7 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជាលេខ 17 ហើយបងប្អូនអាចបកមកវិញ 71 ហើយអូសចាប់ពីខ្ទង់ 10 នឹងខ្ទង់ 70 បាន
1 ថ្ងៃចន្ទ័ លេខ 2=5 លេខប្រចាំថ្ងៃ ដែលបងប្អូន អាចធ្វើការចាក់បានគឺលេខ 25 ហើយបកមកវិញ 52 ធ្វើកាចាក់អូសចាប់ពី ខ្ទង់20 នឹងខ្ទង់ 50 បាន
3 ថ្ងៃអង្គារ៌ លេខ 3=8 លេខដែលគួចាក់ប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជា លេខ38 ហើយបកមកវិញ 83 អូសពីខ្ទង់ 30 នឹងខ្ទង់ 80 បាន
4 ថ្ងៃពុធ លេខ 4=0 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 40 ហើយបកមកវិញ 04 អូសពីខ្ទង់ 40 នឹងខ្ទង់ 00
5 ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៌លេខ 5=2 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 52 ហើយបកមកវិញ 25 អូសពីខ្ទង់ 50 នឹងខ្ទង់ 20
6 ថ្ងៃសុក្រ លេខ 6=9 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 69 ហើយបកមកវិញ 96 អូសពីខ្ទង់ 90នឹងខ្ទង់ 60
7 ថ្ងៃសៅរ៌ លេខ 7=1 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានគឺ លេខ71 ហើយបកមកវិញលេខ17 អូសពីបានចាប់ពី ខ្ទង់10 នឹង ខ្ទង់70 បាន
ហើយសំរាប់កាចាក់ឆ្នោត បែបនេះផងដែល បងប្អូនអាចធ្វើការចាក់វិលជុំបាន ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ផងដែល ហើយសម្រាប់ទម្រង់ឆ្នោតនេះផងដែល បងប្អូនអាចចាក់បាន ដូចជា thinhnamnet / xổ số/ minhngoc គឺបានដូចគ្នា។

NML168 តើគួជ្រើសរើសលេងនូវទៅណា?

បើសិនជាបងប្អូន ចាប់អារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការលេងឆ្នោត Vina24h ហើយរកក្រុមហ៊ុនធ្វើជា Agent ត រឺចាក់ផ្ទាល់មិនទាន់បាន ឬមានហើយតែសេវាកម្ម របស់ខាងគេមិនសូវជាល្អ ចឹងខ្ញុំសូមមកណែនាំ ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនឹងដំបូងគេបង្អស់នូវ ប្រទេសកម្ពូជា information News : NML168 រឺហៅជាភាសារខ្មែរ នាគមាស់168 ក៏បាន នេះជាក្រុមហ៊ុនដែលល្បីជាងគេខាងនាំចូលឆ្នោត ល្បីៗមកពីប្រទេស ថៃ នឹងវៀតណាមផងដែល សំរាប់តម្លៃ ទឹកប្រាក់ដែលជូន ច្រើនជាងគេទាំងអស់នូវក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ សេវាកម្មក៏ល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ នឹងចាំជួនដោះស្រាយ រាល់គ្រប់បញ្ហារ របស់អតិថិជន ដូចជាមិនសូវយល់ត្រង់ចំណុចណា មិនចេះក្នុងការមើល ខាងក្រុមការងារ ក៏មានជា បុគ្គលិក ចាំជួយសម្រួលគ្រប់បញ្ហាដែលលោកអ្នកជូន 24ម៉ោង សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកបាន តាមរយះលេខ 089796030
Inbox tel: vina24khmer
លោកអ្នកអាចធ្វើការ ចុចមកលើ id នឹងមកដល់ខាងក្រុមហ៊ុន ដោយផ្ទាល់បាន ខាងក្រុមហ៊ុននឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នកយ៉ាងកក់ក្តៅ 24ម៉ោង សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្តបទមួយនេះ…។