so xo va24h វេបសាយឆ្នោតនៅកម្ពុជា

so xo va24h  ឆ្នោតនៅកម្ពុជា ដែលទើប តែបង្កើត ថ្មីៗនេះ​ នឹងមាន ការចាប់អារម្មណ៍ នៅក្នុង ស្រុកនឹងក្រាវ ស្រុកផងដែល ឆ្នោត so xo va24h គេបានចាប់ ទុក្ខថាវាជាល្បែង សុីផងមួយប្រភេទ ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាងគឺជាប្រភេទ ឆ្នោតស្តង់ដាឡូតូ ដែលមាន ៥ខ្ទង់ ដែលចែកចាយ ដោយក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត xo so នាំសំណាង។

ហើយអត្ថប្រយោជន៍សំរាប់អតិថិជនគឺផ្តល់អោយអតិថិជនផ្សងសំណាងក្នុងតំលៃទាប ប៉ុន្តែអតិថិជនមានឱកាសឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ដ៍ច្រើនសន្ធឹក ។

so xo va24hឆ្នោតប្រាំសំណាងពីរប្រាំសំណាងបីដើម្បីលេង “ឆ្នោត xo so nam net សំណាង ពីរ និងឆ្នោត  រាំសំណាង បី ” របស់ ក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត va24h minh ngoc នាំសំណាង អតិថិជន អាចរកទិញ បានគ្រប់ទីកន្លែង របស់ភ្នាក់ងារ ចែកចាយ ឆ្នោតនាំសំណាង ដែលបានផ្តល់ សិទ្ធិអនុញ្ញាត ពីក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត នាំសំណាង។

so xo va24h

va24h ប្រាំសំណាងពីរ និងឆ្នោតនាគប្រាំ សំណាងបី មានចំនួន ប្រាំប៉ុស្តិ៍គឺ A, B, C, D & E ហើយប៉ុស្តិ៍ នីមួយៗ ត្រូវបានចាប់ ឆ្នោតផ្សេងៗគ្នា។
តំលៃក្នុងមួយ ខ្សែតំលៃ ១០០រៀល ហើយអ្នក លេងអាចធ្វើការ ទិញច្រើនខ្សែ ជាមួយលេខ ដដែលៗ។

so xo va24h ឆ្នោតសំណាងពីរ

អតិថិជន អាចជ្រើសរើស លេខចំនួន ៥ខ្ទង់ដោយខ្លួនឯង ឬអោយប្រព័ន្ ធជ្រើសរើស xoso minh ngoc អោយទាំង ៥ខ្ទង់ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ឬជ្រើសរើស ២ខ្ទង់ខាងមុខ និងលេខ ៣ខ្ទង់ខាង ចុងអាចអោយ ប្រព័ន្ធជ្រើសរើស

អោយដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយការជ្រើសរើស លេខអាចជ្រើសរើស លេខបាន ម្តងហើយ ម្តងទៀត បន្ទាប់មកនឹង ទទួលបាន វិក័យប័ត្ របញ្ជាក់ ឬសារ (SMS) ពីអ្នកចែក ចាយរបស់ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត នាំសំណាង។

ល្បែង ស៊ីសង ទាំងអស់ ហាម យកខ្លួន បៀត ឱ្យ va24h minh ngoc មិនដូ ច្នេះទេ កុំថាឡើយហិរញ្ញ វត្ថុដែលនឹង ត្រូវខាត បង់ សូម្បីការ ងារក៏ នឹងជួបបញ្ហា ពិបាកស្រោច ស្រង់ណាស់។ ឯស្នេហាវិញក៏ មិនគាប់ ប្រសើរដែរ៕

ការបើកប្រាក់រង្វាន់ អតិថិជន អាចបើក រង្វាន់បាន តាមបណ្តាញ ភ្នាក់ងារចែក ចាយស្រប ច្បាប់ របស់ក្រុម ហ៊ុនឆ្នោតនាគ សំណាង ឬការិយាល័យ កណ្តាល របស់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈអាស័យ ដ្នានផ្ទះលេខ 688 ផ្លូវជាតិ លេខ 2 សង្កាត់ ចាក់អង្រែ xo so ក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា។

កា របើកប្រាក់ រង្វាន់អាច ធ្វើទៅបាន ក្នុងកំឡុងពេល 15ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃ ចេញលទ្ធផល ឆ្នោត xo so bac 

សន្លឹកឆ្នោត ដែលឈ្នះ រង្វាន់ត្រូវរក្សា ភាពដើម ហើយត្រូវយក មកជាមួយនៅ ពេលមកបើ ប្រាក់រង្វាន់។ អតិថិជន ដែលមកបើក ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវមាន អាយុលើសពី ១៨ឆ្នាំ ហើយត្រូវតែបង្ហាញ អត្តញ្ញណប័ណ្ណ មកជាមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ ពេលទទួលយក ប្រាក់រង្វាន់។

កាលបរិច្ឆេតនៃការចេញឆ្នោត

ការចេញ ឆ្នោតនាគ ប្រាំសំណាង ចាប់៤ដងក្នុង មួយថ្ងៃ​ និង ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៏​​ វេលាម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹក ម៉ោង ១:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ ​ ម៉ោង ៤:៣០នាទីល្ងាចនិង ម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាច។តារាង លទ្ធផល ឆ្នោតបាន ផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈ តាមរយៈភ្នាក់ងារ ចែកចាយ របស់ក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត va24h bac

នាំ សំណាង កាសែត និង ​បណ្តាញទំនាកទំនងសង្គម (Facebook, YouTube, Dragon Website)

ក្រុមហ៊ុន នឹងបិទ ការលក់ ១៥នាទី មុនពេល ចាប់ឆ្នោត នីមួយៗ បន្ទាប់ មកនឹងរៀប ចំចម្លង សំបុត្រដែល លក់រួច ទុក​សម្រាប់ ចូលរួមការ ចាប់ឆ្នោត ។

ច្បាប់ចម្លង ទាំងនេះត្រូវរ ក្សាទុកជាឯកសារ ពីធីការក្នុងការចាប់ ឆ្នោត។ មានតែ សំបុត្រ ទាំងនោះទេ ដែល​នឹងត្រូវរាប់ ចូលក្នុងការចាប់ ឆ្នោត xo so net ហើយ សំបុត្រទាំងនោះ គឺជាតឹកតាង សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន និងចាត់ទុក ជាសំបុត្របានការ។

ក្នុងន័យនេះសំបុត្ រដែលបានលុប ចោលឬ សំបុត្រមិនផ្លូវ ការ ទោះជាមាន លេខត្រូវរង្វាន់ ក៏ដោយ តែដោយសារ តែមិនបានចម្លង ទុកសំរាប់ជាឯក សារពីធីការក្នុង ការចាប់ឆ្នោត នឹងត្រូវបានចាត់ ទុកថាសំបុត្រនោះមិន បានចូលរួមការចាប់នោះទេហើយនឹងមិន មែនជាសំបុត្រឈ្នះរង្វាន់ ឡើយ។

លទ្ធផលឆ្នោតនឹង ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោត va24h នៅ

លើគេហទំព័រផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគនាំសំណាង។លទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវយកទៅបោះពុម្ភលើក្រដាសដោយមានបញ្ជាក់​ថ្ងៃ ខែ និងម៉ោងមកជាមួយ។ការបោះពុម្ភនេះជាលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការនិងត្រូវរក្សាទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន va24h so xo នាំសំណាង ។

ប្រសិនបើលទ្ធផល va24h មានការផ្លាស់ប្តូរ ក្រោយការប្រកាសផ្សាយ លើកដំបូង ឧទាហរណ៍ ការកែតម្រូវលទ្ធផលឆ្នោតដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិជាដើម។លទ្ធផល va24h ដែលបានបោះពុម្ពលើក្រដាសរួច ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា គឺជាលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការ។

📳Number089796030

📳Link:Telegram vina24khmer