vina24ឆ្នោតយួន ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ 

vina24ឆ្នោតយួន លេងឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ នៅទីនេះលោកអ្នក នឹងទទួលបានតំលៃសង ជាពិសេសលើសគេ ដែលមិនមានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានអោយដូច។ លេងឆ្នោត នៅក្រុមហ៊ុននេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ ជាច្រើនដូចជា៖

 • អាចចាក់លេងបានដោយខ្លួនឯង
 • ទទួលបានតំលៃសង ខ្ពស់លើសគេនៅលើទីផ្សារឆ្នោត
 • អាចប្តូលេខចាក់ដែលលោកអ្នកមិនស្រលាញ់វិញវិញបានពេលឆ្នោតមិនទាន់ចេញ
 • មានភាពឯកជន មិនមានអ្នកណាដឹងថាយើងកំពុងលេងឆ្នោត
 • នៅទីណាក៏អាចលេងបាន គ្រាន់តែមាន Smart Phone ដែលអាចលេង internet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ចំណេញពេលវេលាច្រើនសម្រាប់អ្នកមមាញឹកនឹងការងារ
 • ទទួលបានសងពេលមិនមានការកាត់ទឹកលើទឹកប្រាក់ ដែលបានចាក់លេងនៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះ
 • អាចមើលពីការចេញលទ្ធផលចេញឆ្នោត ថៃ នឹងវៀតណាម បាននៅលើវេបសាយនេះ ដោយផ្ទាល់
 • ចាក់ត្រូវពេលណាអាចដកប្រាក់ បានភ្លាមៗមិនមានទុកចាំយូ

តើអាចលេងបាន ឆ្នោតអ្វីខ្លះនៅទីនេះ vina24ឆ្នោតយួន?

តើមូហេតុអ្វីបានជាមានអ្នក លេងចាក់ឆ្នោតជាមួយនឹងក្រោមហ៊ុននេះ ច្រើនម្លិះក្នុងមួយថ្ងៃៗ? ហើយហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននេះ ហ៊ានចាយប្រាក់ដែលអតិថិជនចាក់ត្រូវត្រលប់ ទៅវិញខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត?

 1. បានជាមានអ្នកចាក់ ឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើន គឺដោយសារតែ អតិថិជនគាត់មានទំនុកចិត្ត ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន ព្រោះលេងឆ្នោតនៅទីនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំដំបូងគេ ដែលបើកចាក់លេងអនឡាញនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា នឹងមានឈ្មោះល្បីជាយូមកហើយ នឹងមានឆ្នោត វៀតណាមនឹងឆ្នោតថៃ ដែលល្បីៗ សម្រាប់ចាក់លេង ឈ្នះភ្លាមដកលុយបានភ្លាមៗ។
 2. បានជាក្រុមហ៊ុន នេះហ៊ាយចាយប្រាក់ឈ្នះខ្ពស់លើគេ ព្រោះ ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធំ ដែលចាយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតពីប្រទេសវៀតណាម នឹងប្រទេសថៃ មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតូចៗដែល យកក តពីគ្នានោះទេ។

តើធ្វើដូចម្តេច ទើបអាចធ្វើការ ចាក់ឆ្នោតតាមអនឡាញ នៅទីនេះបាន? 

vina24ឆ្នោតយួនបើសិនជា លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការចូលលេងឆ្នោត តាមអនឡាញជាមួយនឹង ខាងក្រុមហ៊ុននេះ  គឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ មិនមានអ្វីពិបាកនោះឡើយ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នក
ចូលទៅចុះឈ្មោះបើកអាខោន thin hnam ជាមួយ ខាងផ្នែកបម្រើអតិថិជន (Customer Service) ដោយមិនមានការទាមទារអ្វីច្រើននោះឡើយ គ្រាន់តែ ផ្ញើឈ្មោះពិត នឹងលេខទូរសព្ធដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើ ផ្នែកបម្រើអតិថិជន (Customer Service) នឹងធ្វើការបើកអាខោនជូនលោកអ្នកភ្លាមៗ ។
បន្ទបពីបានអាខោនឆ្នោត រួចហើយ លោកអ្នកយកអាខោន ដែលបើកបាននោះ ទៅ Login ក្នុងវេបសាយមួយនេះ ចុចចូល រួចជាការស្រាច់ ហើយក្នុងនោះលោកអ្នកអាចចាក់បាន ដូចលេងតាមផ្ទះបានដូចគ្នា មាន
ឆ្នោតវៀតណាមអាចចាក់បាន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃមានការ ចេញលទ្ធផល 3ដង ឆ្នោតម៉ោង1 ឆ្នោតម៉ោង4 នឹងឆ្នោតម៉ោង6 ចាក់បាន ឆ្នោតប៉ុស្តិ៍ABCD ហើយសម្រាប់ឆ្នោតថៃ ក្នុងមួយខែមានការ ចេញត្រឹមតែ 2ដងតែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី16 នឹងថ្ងៃទី01 នឹងមានការចេញនៅម៉ោង 03ៈ16 នាទី។

ហេតុអ្វីបានជា លោកអ្នកគួតែផ្លាស់ប្តូ គំនិតមកចាក់ឆ្នោត តាមអនឡាញវិញ? 

ការលេងចាក់ឆ្នោតតាមអនឡាញ គឺជាសម្រើសដែលល្អបែបថ្មីបំផុត សម្រាប់ឆ្នោត 2023 នេះព្រោះ ការលេងឆ្នោតតាម ភូមិតាមមេដែលចាក់បន្តរ ភាគច្រើគឺលោកអ្នក នឹងមិនទទួលបានតំលៃសង ពេញនោះទេ
នឹងមានការ កាត់ទឹកលើទឹកប្រាក់ ដែលលោកអ្នកបានចាក់ ថែមទៀតផង នឹងប្រឈមមុខនឹងហានីភ័យ ជាច្រើនថែមទៀត ដូចជា៖

 • មេចាក់ខុសលេខអោយ អានឹងបាត់បងទឹកប្រាក់នឹងឈ្លោះប្រកែកគ្នា
 • ចាក់ត្រូវមេមិនសង ធ្វើអោយមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលចាក់ត្រូវ
 • សង់ប្រាក់មិនគ្រប អោតត្រឹមពាក់កណ្តាលសិន
 • មេរកចោលពេលដែលចាត្រូវលេខធំ
 • ខាតពេលវេលាដើម្បី ធ្វើដំណើរទៅចាកឆ្នោត
 • ចាក់មិនទាន់ពេលវេលាមេឡើងទៅផុតម៉ោង
 • មិនអាចប្តូលេខណាដែលបានចាក់ហើយតែមិនសូវស្រលាញ់

តំលៃសងជាពិសេ សម្រាប់អតិថិន ដែលមានការលេង ចាក់ឆ្នោតនៅក្នុង វេបសាយនេះ 

គ្រប់អតិថិជនដែលមានការ ចាក់ឆ្នោតផ្សងសំណាង នៅលើវេបសាយមួយនេះ នឹងទទួលបានតំលៃ ពិសេសលើសក្រុមហ៊ុននានា ទាំងអស់ ច្រើនរហូតដល់លោកអ្នកមានអារម្មណ៌ ថាស្តាយមិចបានពេលនឹងអ្នកអ្នកមិន
បានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត មួយនេះ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាតំលៃ សងឆ្នោតទាំងឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ៖
តំលៃសងសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម

 • អតិថិជនមានការចាក់ឆ្នោត 2ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ 93.000រៀល / សម្រាប់លុយដុល្លាមានការចាក់ 1ដុល្លា នឹងមានការសងត្រលប់ 93$
 • អតិថិជនមានការចាក់ឆ្នោត 3ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ 800.000រៀល / សម្រាប់លុយដុល្លាមានការចាក់ 1ដុល្លា នឹងមានការសងត្រលប់ 800$

តំលៃសងសម្រាប់ឆ្នោតថៃ 

 • អតិថិជនមានការចាក់ឆ្នោត 2ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ 93.000រៀល / សម្រាប់លុយដុល្លាមានការចាក់ 1ដុល្លា នឹងមានការសងត្រលប់ 93$
 • អតិថិជនមានការចាក់ឆ្នោត 3ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ 800.000រៀល / សម្រាប់លុយដុល្លាមានការចាក់ 1ដុល្លា នឹងមានការសងត្រលប់ 800$

សម្រាប់តំលៃដែលមានការសងឆ្នោត ទាំងវៀតណាម នឹងថៃ មានតំលៃសងដូចគ្នាខុសតែថ្ងៃចេញ លទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាអតិថិជនមានចំណាប់អារម្មណ៌ អាចធ្វើការចុះឈ្មោះបើកអាខោននៅទីនេះបាន។

ស្វែងរកពាក្យដែលអ្នកលេងឆ្នោតតែងស្វែងរកច្រើនជាងគេនៅតាមបណ្តាញ internat នានា 

ពាក្យដែលមានអ្នករកច្រើនជាងគេ ទាំងអស់នោះមានដូចជា៖

 • vina24h
 • Thinhnam
 • minhngoc
 • khmerlottery
 • xoso
 • លទ្ធផលឆ្នោតយួន
 • លទ្ធផលឆ្នោតថៃ
 • ឆ្នោតយួន 24 ម៉ោង
 • vina24ឆ្នោតយួន
 • 639
 • www639
 • ឆ្នោតនាគនាំសំណាង
 • lotterycambodia
 • លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរម៉ោង 10:30
 • ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង 4:30
 • somnanglottery
 • khmerlottery biz
 • ឆ្នោតខ្មែរម៉ោង13 00ថ្ងៃនេះ
 • chnot ktv
 • ming ngok
 • khmerluckylottery
 • តំរុយឆ្នោតយួន
 • តំរុយឆ្នោតថៃ
 • តំរុយឆ្នោតខ្មែរ
 • លេងចាក់ឆ្នោត
 • ឆ្នោតចេញមុនម៉ោង
 • ឈ្នះឆ្នោត
 • មើលឆ្នោត
 • លេខឆ្នោត
 • កន្លិះចាក់ឆ្នោត
 • ឆ្នោតអនឡាញ
 • លេខឆ្នោតឆុតៗ
 • តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ
 • ឆ្នោតយួនពេលយប់
 • ឆ្នោតខ្មែរkhmer
 • តំរុយ ឆ្នោត វៀតណាម ប្រចាំ ថ្ងៃ

ទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការបើកអាខោនចូលចាក់ឆ្នោត 

បើសិនជាលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការបើកអាខោនដើម្បីធ្វើការ ផ្សងសំណាង ជាមួយគ្នានៅទីនេះ អាចធ្វើការការ ទំនាក់ទំនង មកកាន់លេខ 089796030 ឫ ទាក់ទងបានតាម Telagram id
@vina24khmer បាន ខាងក្រុមហ៊ុននឹង មានបុគ្គលិកចាំទទួល ស្វាគមន៌ លោកអ្នកយ៉ាងកក់ក្តៅ ពេញ24ម៉ោង មិនធ្វើអោយលោកអ្នក ខកបំណងឡើយ ហើយជាចុងក្រោយ ក៏ សូមអគុណ នឹងសូមជម្រាបលា​។