vina24h 2020 ឆ្នោតយួនដែលលោកអ្នកគួលេង

vina24h 2020 ឆ្នោតវៀតណាម ទាំងអស់នេះ អាចធ្វើអោយ បងប្អូន ធ្វើការ ផ្សងសំណាង ជាទូទៅ ឆ្នោត vina24h ដែលមាន អ្នកលេងច្រើន ជាងគេ នូវក្នុងប្រទេកម្ពុជា មានដូចជា thinhnam.net, thinhnamnet , xo so  ជាដើម។

ចាក់ចូលលេង បានក្នុងមួយ ចំនួន ថ្ងៃ 4ដង 

vina24h 2020

  • 01ៈ00 ថ្ងៃត្រង់
  • 02ៈ00 រសៀល
  • 04ៈ00 រសៀល
  • 06ៈ00 រសៀល  

មានអ្នកលេងច្រើនខ្លាំងនូវក្នុងវេបសាយ vina24h 2020

ច្បាស់ណាស់ បើសិនជា ឆ្នោតវៀតណាម មិនងាយស្រួល ក្នុងការចាក់លេង នោះ ប្រាកដណាស់ នឹងមិនមាន អ្នកណាចង់ លេងឡើង ដោយសារតែគេ ដឹងថា តម្រូវការ នឹងភាពចង់បានរបស់បងប្អូន ចង់បាន បែបណា ទើបមាន ការបង្កើត vina24h com m 2021 ឆ្នោតនេះឡើង អោយមាន ភាពងាយស្រួលមើល ងាយស្រួលចាក់ នឹងអាចលេងបាន នឹងអាចលេងបាន នូវក្នុងវេបសាយផ្ទាល់ ផងដែល។ ឆ្នោតប្រភេទ នេះមានប្រភព មកពីប្រទេសវៀតណាម នឹងជាឆ្នោត ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ លេខ១ នូវក្នុងប្រទេស វៀតណាមទៀតផង មានអ្នកលេងច្រើន ទាំងវៀតណាម នឹងកម្ពុជា ។

តំលៃសងឆ្នោត នូវក្នុងក្រុមហ៊ុន

តើឆ្នោតអ្វី នូវតាមតំបន ដែលលោកអ្នក កំពុងធ្វើការ ចាក់ឆ្នោតលេង រាល់ថ្ងនេះ ហើយសុីសង យ៉ាដូចម្តេចដែល សេវាកម្ម ល្អដែលរឺទេ? សម្រាប់បងៗ ដែលជា អតិថិជន ធ្វើការ ចាក់ឆ្នោតយួន រឺ ឆ្នោតថៃ ផ្សងសំណាង ជាមួយ vina24h com/m vina 2021 ពិតជាពិសេស លើសគេ មានតែមួយគត់ ដែលមាននូវក្នុង ទីផ្សារឆ្នោត ប្រទេសកម្ពុជា ។ thinhnam បើសិនជាអតិថិជន ចង់ធ្វើការ ចាក់ឆ្នោតវៀតណាម
ដែលតាមតំបន ខ្លះហៅ ថាឆ្នោតយួននោះ សំរាប់ លេខ2ខ្ទង បើបងប្អូនចាក់ 100៛ នឹងមាន ការសង រហូតទៅដល់ 93000៛ រឺចាក់ជាលុយ ដុល្លា 1$ ខាងក្រុមហ៊ុនសង 93$។ សំរាប់លេខ 3ខ្ទង់វិញ
បើបងប្អូន ចាក់ 100៛ សងវិញ 800.0000៛ រឺចាក់ជាលុយ ដុល្លា 1$ សងវិញ 800$ ។ បើបងប្អូន ចង់ធ្វើការ ចាក់ជា ឆ្នោតថៃ វិញ លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការលេង ឧទាហរណ៌ រង្វាន់ធំចេញលេខ 213546 3លេខត្រលប់ បើសិន ជាអតិថិជនចាក់ 3លេខត្រលប់ ក្នុងចំណោម លេខដែលចេញ 546 នោះអតិថិជន គឺត្រូវតែម្តង 100៛ សង 15000៛ ក្នុងនោះគឺ អតិថជន ចំណាយប្រាក់ត្រឹម 1 ដងប៉ុណ្ណោះ 3លេខលើ 100៛ សង 800000៛ 2លេខលើ 100៛ សង 9300៛ គឹមើលតាមលទ្ធផលចេញ ធម្មតា។  ឆ្នោត វៀតណាម ម៉ោង4 30  2លេខក្រោម 100៛ សង 20000៛ 3លេខក្រោម គឺលទ្ធផលចេញ 4ដង ក្នុងនោះអតិថិជនមាន ឱកាស ទាំង4ដង ហើយអតិថិជន ចំណាយប្រាក់តែ 1ដង តែប៉ុណ្ណោះ ។  Vina24h

តើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាភ្នាក់ងា ជាមួយនឹង ខាងក្រុមហ៊ុនដែលទេ?

បើសិនជាតំបន់ ដែលបងប្អូន រស់នៅមាន អតិថិជនដែលគាត់ លេងឆ្នោតច្រើន លោកអ្នកក៏អាចក្លាយ ជាសមាជិក ភ្នាក់ងារឆ្នោត ចែកចាយ Agent ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន បានផងដែរ។ ចំពោះបងប្អូន ដែលចង់រកចំណូល ងាយៗ ក្រៅម៉ោងបន្ថែម បានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន ឆ្នោត vina24h com/m download នូវពេលនេះ ផងដែល នឹងមានការជូន ថ្លៃដៃ ចំនួន 10%ផង ចំពោះប្រាក់ដែលអតិថិជន ធ្វើការ ចាក់ឆ្នោត ជាមួយ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកអ្នកមាន អតិថិជន ចាក់ សរុបចំនួន 100.0000៛ ចឹងលោកអ្នក នឹងទទួលបាន 10.0000៛ ស្មើនឹង 10% ពីខាងក្រុមហ៊ុន ។ លោកអ្នក មិនចាំបាច់ ចំណាយដើមទន់ ក្នុងការ ធ្វើវិនិយោគ អ្វីទាំងអស់ គ្រាន់តែរកអតិថិជនមកលេង កាន់តែច្រើន បានប្រាក់ថ្លៃដៃ កាន់តែច្រើន។

តើធ្វើម្តេចទើបអាចក្លាយជាភ្នាក់ងាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាន

បើសិនជាបងប្អូន មានចំណាប់អារម្មណ៌ ចង់ក្លាយជា ភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន ងាយស្រួលបំផុត គ្រាន់តែ ខលទៅតាម លេខ 089796030 រឺអាចទាក់ទងបាន តាមរយះ Facebook នឹង Telagram
ដែលមាន ID ខាងក្រោម inbox tel: vina24khmer នេះបានខាងក្រុមក៏មាន ជាបុគ្គលិក ចាំទទួលនឹង ជួយដោះស្រាយ គ្រប់បញ្ហានឹងចម្ងល់របស់ លោកអ្នក 24ម៉ោង ផងដែល
មិនថាលោកអ្នក មានបញ្ហាអ្វី ចង់ពិភាក្សារ រឺចង់បានអ្វីពិសេសៗ ពីខាងក្រុមហ៊ុន អាចទាក់ទងមកបាន ចាំទទួលនឹង ស្វាគមន៌រាកទាក់ មិនអោយ ទាស់ចិត្តឡើយ។

vina24h 2020