www minhngoc net website ឆ្នោតវៀតណាមដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុត

www minhngoc net website បើលោកអ្នកយាយពីឆ្នោត ច្បាស់ជាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បានលឺ ធ្លាប់បានស្គាល់ជាមិនខានឡើយ ​។ minhngoc ហើយក៏មានបងប្អូនអ្នកដែល កំពុងតែធ្វើការលេង ល្បែងផ្សងសំណាងមួយនេះ ជាច្រើននាក់់ផងដែល។ www minhngoc open

ពេលនេះខ្ញុំចង់យាយ ពីឆ្នោតដែលលោកអ្នក កុំពុងស្វែងរក បន្តិច ពីព្រោះថាមានបងប្អូន អ្នកលេងឆ្នោតច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹង អំពីឆ្នោតនេះផងដែល ។ ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានប្រភពមកពី ប្រទេសវៀតណាម ហើយមានអាយុដែលបើដំណើលការ ប្រហែលជាជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ ក៏មានអ្នកចូលចិត្តលេងច្រើនខ្លាំងបំផុត។

រួមទាំងបងប្អូននៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែល ។ ហើយឆ្នោត Xoso មួយប្រភេទនេះបានចូលមក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង នូវឆ្នាំ 2010 ហើយពិតជាមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងពីសំណាក់ ប្រជាជនកម្ពុជាជាងខ្លាំង ។
ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានចាប់ពីត្រឹម វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹកម៉ោង ១:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោង ៤:៣០នាទីល្ងាចនិងម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាច ហើយបងប្អូនអាចចាក់បានដូចជា ប៉ុស្តិ៌ A B C D ក្នុងមួយថ្ងៃៗ បងប្អូនអាចមើល លិទ្ធផលឆ្នោតចេញ តាម វេបសាយ ក៏បាន តាម youtube រឺតាម ប្រពន្ធផ្សាបផ្សាយ Facebook ក៏បានដែល ។

កាលពីមុនបើសិនជាបងប្អូន ចង់ចាក់ឆ្នោតច្បាស់ណាស់ គឺត្រូវទៅរកមេឆ្នោតណាដែលនូវជិតផ្ទះបងប្អូន ដើម្បីធ្វើការចាក់ ហើយឥឡូវក៏នូវមានបងប្អូនយើងជាច្រើននូវតែបន្តចាក់បែបនឹងដដែលផងដែល តែភាគតិចណាស់ដែលពួកគាត់ចេះចូលទៅចាក់ដោយខ្លួនឯងក្នុងវេបសាយ រឺ  App នោះឡើយ តែសម្រាប់ការណែនាំ របស់ខ្ញុំយើងគួតែ ចេះចាក់ដោយខ្លួនឯងល្អជាងចាក់តាមមេ ព្រោះចាក់ដោយខ្លួនឯងមានភាពងាយស្រួលជាង មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើតទៅ កន្លែងមេដោយផ្ទាល់ នឹងទូទាក់ទឹកប្រាក់បាន លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ។

www minhngoc net website

www minhngoc net website ក្បួនលេងឆ្នោតដើមតិចចំណេញច្រើន 

ក្បូននេះដែលសំរាប់ ធ្វើការចែកជូន បងប្អុនទាំងអស់ដែល មានការចង់លេងឆ្នោតប៉ុន្តែ មិនសូវជាមានដើមទន់ ដើមទន់តិចប៉ុន្តែចង់បានចំណេញប្រាក់ចំណេញច្រើនពីការចាក់ តែបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើវីធីមួយនេះ គឺអាចអោយបងប្អូនលេងមិនសូវអស់ទឹកប្រាក់ ច្រើនប៉ុន្មានទេហើយ ចំណេញបានច្រើន ពីការឈ្នះថែមទៀតផង ។

សម្រាប់ការបង្ហាញមួយនេះផងដែល ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគ្រាប់តូច ដែលមាន 4ខ្ទង់ សម្រាក់ចាក់ ហើយខ្ញុំសូមជាលើក ឧទាហរណ៌ ថាយើងមានទឹកលុតចំនួន ២០០០០រ ហើយនេះ ជាឧទាហរណ៌ យើងមាន ៤គ្រាប់ គឺ (៤៥.២៧.៤៩.៣៧) ហើយយើងមានលុយតែ ២០០០០រ តែប៉ុណ្ណោះ យើងយើងលេង ABC រឺក៏ ABCD ៤ប៉ុស្គិតែម្តង ។ ដំបូងឡើយសូមណែនាំ ABC ជាមុនសិន ហើយយើងចាក់ ៤៥.២៧.៤៩.៣៧ ចឹងបើសិនជាចាក់ មួយពាន់ៗ វាស្មើនឹងអស់ ១២០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅ ៨០០០រ ទៀតឯណោះ ហើយនេះគឺយើងចាក់ចំនួន ៣ប៉ុស្គិ  ចឹងយើងនូវសល់ ៨០០០រ ទៀតសម្រាប់យើងត្រេង រឺហៅថាត្រង់ប៉ុស្គិ។

ឧទាហរណ៌ ថាក្នុងចំណោមលេខទាំងអស់នេះ ក្នុងចំណោមលេខ ៤ខ្ទង់ របស់យើងនេះយើងស្រលាញ់លេខមួយណាមួយ ចឹងយើងអាចត្រេងបាន ដូចជាយើងត្រេងប៉ុស្គិ A ២៧ ចំនូន ៣០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ដើមចំនួន ៥០០០រ ចឹងយើងអាចត្រេងបន្តរទៀត រឺក៏យក3លេខមកគុណ ក៏បានដែល ក្បាច់នេះយើងអស់ដើមត្រឹមតែ ២មុីនទេ តែបើសិនជាត្រូវវិញគឺឆ្ងាញ់ តែម្តង ទោះបីជាត្រូវតែ ១ពាន់ក៏យើងចំណេញដែល ។

របៀបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2022

ប៉ុស្តិ ABCD (ម៉ោង 01ៈ30 _ 04ៈ30 _ 06_30)
តាមក្បួនប្រចាំថ្ងៃ
1 ថ្ងៃអាទិត្យ លេខ 1=7  លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជា លេខ 17 ហើយបងប្អូនអាចបកមកវិញ 71 ហើយអូសចាប់ពីខ្ទង់ 10 នឹងខ្ទង់ 70 បាន
1 ថ្ងៃចន្ទ័ លេខ 2=5 លេខប្រចាំថ្ងៃ ដែលបងប្អូន អាចធ្វើការចាក់បានគឺ លេខ 25 ហើយបកមកវិញ 52 ធ្វើកាចាក់អូសចាប់ពី ខ្ទង់20 នឹងខ្ទង់ 50 បាន
3 ថ្ងៃអង្គារ៌ លេខ 3=8 លេខដែលគួចាក់ប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជា លេខ38 ហើយបកមកវិញ 83 អូសពីខ្ទង់ 30 នឹងខ្ទង់ 80 បាន
4 ថ្ងៃពុធ លេខ 4=0 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 40 ហើយបកមកវិញ 04 អូសពីខ្ទង់ 40 នឹងខ្ទង់ 00
5 ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៌ លេខ 5=2 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 52 ហើយបកមកវិញ 25 អូសពីខ្ទង់ 50 នឹងខ្ទង់ 20
6 ថ្ងៃសុក្រ លេខ 6=9 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 69 ហើយបកមកវិញ 96 អូសពីខ្ទង់ 90នឹងខ្ទង់ 60
7 ថ្ងៃសៅរ៌ លេខ 7=1 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានគឺ លេខ71 ហើយបកមកវិញលេខ17 អូសពីបានចាប់ពី ខ្ទង់10 នឹង ខ្ទង់70 បាន
ហើយសំរាប់កាចាក់ឆ្នោត បែបនេះផងដែល បងប្អូនអាចធ្វើការចាក់វិលជុំបាន ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ផងដែល ហើយសម្រាប់ទម្រង់ឆ្នោតនេះផងដែល បងប្អូនអាចចាក់បាន ដូចជា គឺបានដូចគ្នា។

សេចក្តីសង្ខេបនៃឆ្នោតអនឡាញ

មិន​ថា​ឆ្នោត ​ប្រភេទ​ណា​នោះ​ទេ ច្បាស់​ជា​មាន ​វិធី​រក​ប្រាក់ ​ចំណេញ។ខ្ញូំ សូមណែនាំ ក្រុមហ៊ុនដែលមាន ទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅ កម្ពុជា ដែលមានប្រម៉ូសិន ជាច្រើន នឹងមាន សេវាកម្ម រហ័សទាន់ចិត្ត អតិថិជន ទាំងអស់ដែលចង់ ធ្វើការទាក់ទង់ បើកអាខោន ហ្គេម សូមទំនាក់ទំនង់។

អតិថិជនដែល ចាប់អារម្មណ៍ ក្នុង ការដាក់ ពាក្យភ្នាល់ ឆ្នោតអនឡាញ អាចដាក់ពាក្យ តាមរយៈ គេហទំព័រ ឬ Add telegram ដើម្បីដាក់ ពាក្យជា មួយបុគ្គលិក Inbox tel: vina24khmer ឬ លេខទូរស័ព្ទ 089796030 មានបុគ្គលិក បម្រើការ 24 ម៉ោងក្នុង មួយថ្ងៃ។