www xoso ឆ្នោតយួនដែល កំពុងមានអ្នកពេញនិយមខ្លាំងនាពេលនេះ 

www xoso គឺជាឆ្នោតយួន មួយប្រភេទ ដែលកំពុង ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៌ ពីសំណាក់ បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជា ជាខ្លាំង។ ឆ្នោតនេះដែល xo so មានប្រភព មកពីប្រទេសវៀតណាម ដោយសារ តែមានភាព ល្បីខ្លាំង ទើបបាន
ហូចូលមក មានអ្នកចាក់ខ្លាំង នៅពេលបច្ចុបន្ន មិនថា ក្មេង រឺក៏ មនុស្សចាស់ គឺសុទ្ធ តែបានស្គាល់ អំពីឆ្នោត នេះច្បាស់។

www xosoឆ្នោតនេះដែល xoso me អាចធ្វើការ ចាក់បាន ដូចជាប៉ុស្តិABCD ហើយក្នុងមួយថ្ងៃមាន 4ដង សម្រាប់ធ្វើការ ចេញលទ្ធផង ផ្សងសំណាងលេខឆ្នោត តាមម៉ោងដូចជា៖
.10ៈ00 ថ្ងៃត្រង់
.02ៈ00 រសៀល
.04ៈ00 រសៀល
.06ៈ00 រសៀល
លោកអ្នកអាច ធ្វើការមើលផ្ទាល់ បានដោយខ្លួនឯង ដែលមាននូវក្នុងវេបសាយ www xoso com ស្រាប់ ហើយក៏អាចមើលតាម Youthube បានផងដែល។

www xoso តំលៃនៃការចាក់ឈ្នះរបស់ឆ្នោត វៀតណាមមួយប្រភេទនេះ 

ជាទូទៅ កាចាក់ឆ្នោតវៀតណាម នូវតាម តំបន់នីមួយ មានការសង មិនដូចគ្នានោះទេ កន្លែងខ្លះ សងច្រើន កន្លែងខ្លះក៍សងតិច តាមតែតំបន់ ដែលពួកគាត់លេង អាចនឹងមាន ចន្លោះ ចាប់ពី70 ទៅ80 រឺ90 អីចឹងទៅ តាមតែកន្លែងពួក គាត់អោយ។
ចឹងពេលនេះ ខ្ញុំសូនមកណែនាំ អោយលោកអ្នក ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ vina24khmer ដែលអោយ តម្លៃលើស គេនូវក្នុង ទីផ្សារឆ្នោត ប្រទេសកម្ពុជា រហូតទៅដល់93 នៃប្រាក់សង់ ដែលលោកអ្នកចាក់ត្រូវ ជាមួយនឹងឆ្នោតក្នងនេះ។ យើងឧទាហរណ៌ថា៖
ដើមរបស់យើងចាក់ 1000រៀង នៅពេលដែលលោកអ្នកចាក់ត្រូវ សង់93 ស្មើនឹង  93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយ ដុល្លាវិញ លោកអ្នកចាក់ 1ដុល្លា ពេលត្រូវសង់ 93ដុល្លា ហើយបើសិនជា លោកអ្នកចាក់ច្រើន ពេលចាក់ត្រូវ ក៏ទទួលបានច្រើនតាមនឹង ដែលតាម ដើមទន់ ដែលលោកម្នក ធ្វើការផ្សងសំណាង ។
សម្រាប់លទ្ធផង ឆ្នោត3លេខ វិញ បើសិនជាលោកអ្នកចាក់ 1000រៀង សង់ 80.0000រៀល ហើយបើលោកអ្នក ចាក់ជាលុយ ដុល្លាវិញ 1ដុល្លា សង 800ដុល្លា នេះជាវេបសាយ 1នូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលហ៊ាន ចាយច្រើនលើសគេផងដែល។

ពាក្យដែលលោកលេងឆ្នោតwww xosoចូលចិត្តស្វែងរក 

ជាទូទៅ នូវពេលដែល យើងចង់ ស្វែរកអ្វីមួយ ច្បាស់ជាសរសេរ រក តានបណ្តាញប្រពន្ធ ផ្សេងៗ នូវតាម internet ដូចជា Google Facebook នឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលពួកគាត់កំពុងប្រើ ជាក់ជាមិនខាន ហើយសម្រាប់អ្នលដែល ចង់លេងឆ្នោតxoso ភាគច្រើនមាន អ្នកកំពុងរក ពាក្យថា www xoso minhngoc net vn នឹង www xoso 888 com 24h រឺ  httpswww xoso net xo so mien bac html ច្រើនជាង2,740,000 នាក់ នេះពិតជា ចំនួនមួយ ដ៏ច្រើន សម្រាប់អ្នកដែលចង់ ដឹងនឹងស្វែងរក អំពីពត៌មាន ដែលពួកគាត់ចឹងដឹង។
ចុះលោកអ្នកវិញ នូវពេលដែល ចង់ដឹងអ្វីមួយ តើស្វែងរក នូវទីណា? ហើយភាគច្រើន ពាក្យដែលលោកអ្នក កំពុងតែស្វែង រកភាគច្រើន ជាពាក្យអ្វី?

កាត់លេខឆ្នោតតាមសុបិន្ត

បើយាយពីការលេងឆ្នោត ច្បាស់ជានឹកឃើញ នៅពេលដែល បានដេក យល់សុបិ្តឃើញអ្វីមួយ ហើយនឹងគិតថាគួ កាត់លេខណា នឹងអូសខ្ទង ចាប់ពីលេខណា ដល់លេខ ណាជាមិនខាន សម្រាប់អ្នកដែលកមពុងលេងឆ្នោត។ ចឹងមកមើលខាងក្រោមនេះ នូវពេលដែលលោកអ្នក បានយល់សុបិន្ត ថាគួចាក់លេងណា៖
១.ឃើញមនុស្សស្ទួចត្រី លេខ73 លេខ673 លេខ678
២.សុបិន្តឃើញកូនក្មេង ធ្លាក់ក្នុងអណ្តូង លេខ01 លេខ010 លេខ011
៣.សុបិន្តឃើញឆ្មាសុីត្រីអាំង លេខ50 លេខ53 លេខ54
៤.សុបិន្តឃើញមនុស្សលង់ទឹក លេខ97 លេខ073 លេខ097
៥.សុបិន្តឃើញខ្មោចលង លេខ00 លេខ01 លេខ007
៦.សុបិន្តឃើញពាងទឹក លេខ00 លេខ01
៧.សុបិន្តឃើញវាយតបគ្នា រឺវៃគ្នា លេខ39 លេខ83 លេខ839 លេខ388
៨.សុបិន្តឃើញដុះលាងមុខ លេខ18 លេខ16 លេខ117 លេខ716
៩.សុបិន្តឃើញសត្វស្វា លេខ50 លេខ51 លេខ510 លេខ514
១០.សុបិន្តឃើញសត្វពស់ លេខ80 លេខ81 លេខ881 លេខ808
១១.សុបិន្តឃើញមនុស្សជិះកង់ លេខ90 លេខ91 លេខ92 លេខ990 លេខ991 លេខ992
១២.សុបិន្តឃើញមនុស្សមើលគោ លេខ89 លេខ94 លេខ99 លេខ894
១៣.សុបិន្តឃើញប៉ូលិស លេខ70 លេខ236 លេខ265 លេខ577
១៤.សុបិន្តឃើញបួសជាព្រះសង្ឃ លេខ81 លេខ82 លេខ281 លេខ819
១៥.សុបិន្តឃើញក្អួត លេខ05 លេខ06 លេខ805 លេខ807
១៦.សុបិន្តឃើញសូត្រមន្ត លេខ19 លេខ59 លេខ350 លេខ559
១៧.សុបិន្តឃើញកោពុកមាត់ លេខ18 លេខ28 លេខ208 លេខ481
១៨.សុបិន្តឃើញឳពុកស្រីស្អាត លេខ25 លេខ37 លេខ367 លេខ365