xoso28 គោលការណ៍ នៃការទិញឆ្លាត

xoso28 គួរទិញក្នុងពេលដែលរាសីរបស់លោក អ្នកកំពុងឡើងលួ ដោយតួរប្រើប្រាក់ដែលសល់ពី ចំណាយដើម្បីទិញ ។ មិនត្រូវខ្ចីបុលប្រាក់ ដើម្បីទិញឆ្នោតទេ ហើយក៏មិនត្រូវយកប្រាក់កាស់ ដែលបានការកេងបន្លំគេ មកទិញដែរ ព្រោះវានាំអោយមិនត្រូវឆ្នោត ។ តែបើត្រូវទៅវិញនោះ ក៏ជាប្រភេទលាភសំណាង ដែលនាំមកនូវទុក្ខដែរ ទើបល្អ។ ktvlottery
ម៉្យាងទៀត ប្រាក់ដែលបានពីការទិញឆ្នោត គួរនាំយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានផង ទើបល្អ។ xoso28 com

xoso28

xoso28 ចំណុច 15 យ៉ាងក្នុងការទិញ

 1. ទិញលេខតួគ្នាដូច ជាលេខ 11, 22,​ 33…. ។
 2. ទិញម៉ៅច្រើន ទិញក្នុងថ្ងៃ ដែលឆ្នោតចេញ ។
 3. ទិញដោយបានលេខពីដើមឈើ ចាស់បុរាណ ឬ ហុងស៊ុយ។
 4. ទិញតាមលេខថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត របស់លោកអ្នក ។
 5. ទិញតាមលេខ ដែលលោកអ្នកបានឃើញ ពីភាពយន្ត . រថយន្ត, លេខផ្ទះ…. ។
 6. ទិញតាមលេខឆ្នាំ គ.ស ឬព.ស បច្ចុប្បន្ន ។
 7. ទិញតាមលេខរថយន្ត ដឹកត្រី ដោយចាត់ទុកថា ត្រីជាអ្នកនាំលាភ ។
 8. ទិញតាម ការសុបិន្ត
 9. ទិញតាមថ្ងៃ . ខែ , ឆ្នាំ , រនោច , ខ្នើត ក្នុងថ្ងៃដែលឆ្នោតចេញ ។
 10. ទិញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្លួន គឺលេខដដែលៗ រហូតដល់ត្រូវ ។
 11. ទិញតាមលេខរង្វាន់ ទី ១ ដែលចេញរួចហើយ។
 12. ទិញតាមលេខរង្វាន់ចុងក្រោយ (រង្វាន់តូចជាងគេ) ដែលចេញរួចហើយ ។
 13. ទិញដោយផ្សងសំណាង ដូចជាសរសេរលេខពី ០-១ ហើយធ្មេចភ្នែក រើសយក ។
 14. ទិញតាមគេ ឬ តាមលេខដែលទាក់ទងទៅនឹង មនុស្សសំខាន់ៗ ។
 15. ទិញតាមចិត្តចង់ ។

ព្យាករណ៍ សុបិន

បង្កួយៈ សុបិនឃើញបង្កួយតូចមួយកន្ទុយវែង ទាយថានឹងបាន លាភពីអ្នកមានបុណ្យ ឬ ពីអ្នកមានស័ក្តិធំ ប៉ុន្តែក៏នឹងមានគ្រោះដែរ ពីព្រោះត្រូវធ្វើបាប ឱ្យជាទុក្ខទោសភាគច្រើន គឺ បានលាភមុនមានគ្រោះ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ14, 17,47,447,117, 147
ឈើឆ្កាង : សុបិនឃើញសញ្ញាសំគាល់ឈើឆ្កាង របស់សាសនាគ្រឹស្ត ឬ ឈើឆ្កាងដែលដោតលើ ផ្នូរខ្មោចទាយ នឹងបានលាភ ឬ បានឡើងតំណែងតួនាទីការងារ និង ការងារលក់ដូរ បានល្អឡើង ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ40, 44, 14,440, 441, 117
ចាបពពិច: សុបិនឃើញចាបពពិច ឬព្រាប បក្សាបក្សី ផ្សេងៗ ទាយថាត្រូវប្រាសព្រាត់ចាកពីលំនៅដ្ឋាន ឬ ក៏ត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយ ឬត្រូវជួបការលំបាក ពីព្រោះតែរឿងទីតាំងលំនៅដ្ឋាន ។
កៅទណូ : សុបិនឃើញកៅទណ្ឌ (ធ្នូ) ឬ ស្មា ទាយថាមានលាភ ឬ បានទទួលដំណឹង អំពីញាតិមិត្ត ដែលនៅឆ្ងាយ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ33, 30, 32,633,306,532
ប្រើស : សុបិនឃើញប្រើស ឬស្នែងប្រើសដ៏ស្រស់ស្អាត បានប៉ះស្ទាបអង្អែលទាយថាបានឡើងយសស័ក្តិ ឬមុខតំណែងការងារ ប៉ុន្តែតែងតែមានហេតុ តម្រូវឱ្យ
ផ្លាស់ប្ដូរលំនៅដ្ឋាន ទៅតាមលាភនោះផងដែរ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ21, 22, 23,712,722,713
កោដ្ធ : សុបិនឃើញកោដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ឬ កោដ្ឋដាក់ឆ្អឹង ទាយថានឹងបាន លាភទ្រព្យសម្បត្តិ លុយកាក់ មាសពេជ្រ ពីញាតិចាស់ទុំ ឬ អាចបានជាមាសប្រាក់ ពីមរតកញាតិបងប្អូន ។ vina24h

លេខផ្សងសំណាងគឹ41, 42,91,114,119,412,409
កោរសក់ : សុបិនឃើញកោរសក់ ឬ កោរពុកមាត់ ទាយថាបានទទួល គ្រោះទាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ ការឈឺដង្កាត់ ។
ទ្រនាប់ជើង: (ស្បែកជើង – សុបិនឃើញស្បែកជើង ឬ បានពាក់បានចាប់ស្បែកជើង របស់ភេទផ្ទុយគា្ន ទាយថាមនុស្សម្នាក់នោះ បើនៅកំលោះ ឬនៅលីវ នឹងបានជួបគូគ្រងឬ គូព្រេង ដែលមានអាយុច្រើនជាង បើមានគ្រួសារ ហើយនឹងបានបុត្រ ។
លេខផ្សងសំណាង គឹ55, 56,67,556, 557,659
ផ្កាឈូក : សុបិនឃើញ ផ្កាឈូកក្រពុំ បានកាច់ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហម ទាយថានឹង អស់គ្រោះអស់ទុក្ខ បើឈឺនឹងបានជាស្បើយ បើធម្មតានឹងបានលាភជារបស់របរ លុយកាក់ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ14, 44, 114,116,446, 449
ត្រៃចីវរ : ( ស្បង់ចីវរពណ៌លឿង) សុបិនឃើញក្រណាត់ត្រៃចីវរ ប៉ុន្តែអត់មានឃើញ ព្រះសង្ឃ ទាយថាមានគ្រួសារ ហើយនឹងបានបុត្រប្រុស ឬ បានលាភជារបស់មានតម្លៃ ជាសត្វជើង ៤ ឬ ជើង២ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ88, 80, 84,844,348, 808,188
ឡេវ :សុបិនឃើញឡេវ ឬរបស់របរដេរប៉ះទាយ បើជាស្ត្រីនៅលីវ នឹងបានជួបគូព្រេងជាបុរស ឬនឹងបានលាភក្នុងតួនាទីការងារ ។ បើមានគ្រួសារហើយ នឹងបានបុត្រស្រីគួរឱ្យស្រលាញ់ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ01, 08, 001, 108,803, 088
មាំស៊ីនថតរូប : សុបិនឃើញម៉ាស៊ីនថតរូប ឬការថតរូប ទាយថាត្រូវរើផ្លាស់ប្តូរ អាស័យដ្ឋាន ឬកន្លែងធ្វើការ ឬ អាចមានរឿងស្មុគស្មាញក្នុងគ្រួសារធ្វើឱ្យមានការចែកផ្លូវគ្នាដើរទៀតផង ។
គ្រួសខ្សាច់: សុបិនឃើញគ្រួសខ្សាច់ ឬ បានចាប់ដុំគ្រួស ដុំខ្សាច់ នឹងបានទទួលទុក្ខទាក់ទងទៅនឹង ការលូកដៃចូលទៅជួយឈឺឆ្អាល អ្នកដទៃឬបានទទួលការក្ដៅក្រហាយ ពីព្រោះមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ ឬក្រុមគ្រួសារ ។
កឋិន សុបិនឃើញអង្គកឋិន ឬ អង្គផាប៉ា ក្នុងពិធីបុណ្យទាយថានឹងមានមលោភអណ្តែត លាភសំណាងខាងការផ្សងសំណាង និងលាភសំណាងខាងការជួញដូរ ។
លេខផ្សងសំណាងគឹ11, 14, 17, 417, 411, 719, 718

 

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ពិតណាស់ បច្ចុប្បន្នគ្រប់យ៉ាងអាចធ្វើទៅបាន​ ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលខ្លីបំផុត ជាមួយទូរស័ព្ទទំនើប របស់យើង។មិនថាការទិញទំនិញ ទិញម្ហូបចំណីអាហារ កក់កន្លែងស្នាក់នៅ កក់បន្ទប់គេង ។ល។ គឺយើងធ្វើបាន នៅលើទូរស័ព្ទដៃ។

សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលចង់ ធ្វើការទាក់ទង់ បើកអាខោន ហ្គេម សូមទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។
អតិថិជនដែល ចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការដាក់ ពាក្យភ្នាល់ ឆ្នោតអនឡាញ អាចដាក់ពាក្យ តាមរយៈគេហទំព័រ ឬ Add telegram ដើម្បីដាក់ពាក្យជាមួយ បុគ្គលិក Inbox tel: vina24khmer ឬ លេខទូរស័ព្ទ 089796030 មានបុគ្គលិក បម្រើការ 24 ម៉ោងក្នុង មួយថ្ងៃ។